közigazgatás: magyarszakirodalom

Az államháztartási számvitel alapjai és a közpénzügyi információs rendszer

Szerző: 2013. január 7.No Comments

„A Kiadó közpénzügyi kiadványainak sorába tartozó könyvben a szerző arra vállalkozott, hogy a közpénzügyek egyik hazánkban kevésbé elemzett területébe, az államháztartás információs rendszerébe adjon betekintést, ezen belül is a számviteli rendszerre fókuszálva.

Kiadványunk
– ötvözi a közgazdaságtan, a pénzügytan, a számvitel, a jog és a közpolitikai nézőpontok mondanivalóját.
– célja a téma normatív és deskriptív megközelítéseinek egyesítése.
– bemutatja, hogy az államháztartás információs rendszerének jellemzői miként befolyásolják az államháztartás működését, gazdálkodásának hatékonyságát.
– bemutatja az államháztartási számvitel nemzetközi és hazai gyakorlatát.

A mondanivaló tárgyalása során a téma fogalomrendszerének és összefüggéseinek didaktikus bemutatására kerül sor, melynek érdekében a szövegközi és a fogalomgyűjteményben alkalmazott fogalommagyarázatok mellett a témakört jól illusztrálva elemzi.

A tankönyv nem nélkülözheti a rövid számpéldák bemutatását, így az elméleti nézőpontok gyakorlatban való alkalmazásának előnyei és hátrányai is nyilvánvalóvá tehetők.”

Forrás:
Az államháztartási számvitel alapjai és a közpénzügyi információs rendszer; Dr. Simon József; CompLex; 2012
Lentner Csaba recenziója; Pénzügyi Szemle; 2012/4, 2012. december 19.; 540-546. oldalak (pdf)