közigazgatás: magyarszervezettörvények, határozatok

Kormányhatározat a közszolgálati életpálya bevezetésének előkészítésével kapcsolatos egyes feladatokról

Szerző: 2013. január 11.No Comments

„ Kormány a közszolgálati életpálya kialakítása érdekében a következő határozatot hozza:
1. A Kormány elrendeli, hogy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban és a minisztérium által irányított államigazgatási szerveknél (ide értve a fővárosi és megyei kormányhivatalokat is), illetve a Belügyminisztériumban és a Honvédelmi Minisztériumban, valamint e két minisztérium által irányított szerveknél a vezetői munkakörök elemzését és értékelését el kell végezni. A munkakör-elemzéseket és értékeléseket a közigazgatási és igazságügyi miniszter által kiadott módszertan alapján és az általa meghatározott rendben kell elvégezni.
Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter
honvédelmi miniszter
belügyminiszter
Határidő: 2013. május 31.

2. Az 1. pontban meghatározott szervi körben el kell végezni valamennyi munkakörben a munkakör-elemzéseket és értékeléseket. Ki kell alakítani a munkaköri katasztert, amelynek során meg kell határozni a munkakörcsaládokat és a hozzájuk tartozó karrier-utakat, továbbá a részmunkaidős foglalkoztatással, a rugalmas munkaidőben betölthető elemzett, értékelt munkakörök jegyzékét.
Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter
honvédelmi miniszter
belügyminiszter
Határidő: 2013. október 31.

3. Az 1. és 2. pontban meghatározott feladatok végrehajtásának ellenőrzésére, valamint a munkaköri kataszter/jegyzék jóváhagyására monitoring bizottságot kell létrehozni. A monitoring bizottságba az érintett szervek 1-1 tagot delegálnak, a bizottság vezetőjét a közigazgatási és igazságügyi miniszter jelöli ki…”

Forrás:
A Kormány 1004/2013. (I. 10.) Korm. határozata a közszolgálati életpálya bevezetésének előkészítésével kapcsolatos egyes feladatokról; Magyar Közlöny; 2013. évi 5. szám; 2013. január 10.; 494. oldal (pdf)