Találat: közigazgatási szervezet

Egységesítik a munkaköröket a kormányhivatalokban

„Központi intézkedés keretében a Miniszterelnökség irányításával és felügyeletével jelenleg zajlik a kormányhivatali munkakörök egységesítése. Kovács Lejla, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Jogi és Koordinációs Főosztályának vezetője a Rádió Orienten elmondta, erre azért van szükség, mert eddig nemcsak hivatali, de országos szinten is eltérő munkakörökkel foglalkoztatták a kollégákat a kormányhivatalokban. A tavalyi kormányhivatali integrációt követően két korábbi főosztályból és egy önálló osztályból jött létre a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Jogi és Koordinációs Főosztálya. Mint Kovács Lejla kifejtette, ennek során számos feladat kormányhivatalhoz kerülését vezényelték le...

Részletek

Nem jó, ha túl önálló egy óvoda

„Az általános iskolák központosítása után az óvodáknál is egyre több kerület dönt úgy, hogy a különálló óvodákat nagyobb intézményekké vonja össze. Csepelen és Józsefvárosban az összes kerületi óvodát egyetlen nagy intézménybe integrálják, a XI. kerületben a meglévő 23 óvodából lesz nyolc nagyobb. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egy óvodavezetőhöz a jelenlegi 100-200 gyerek helyett 600-700, Csepelen 2300 tartozik majd, várhatóan 2015 szeptemberétől. Ezzel a lépéssel nem lesz olcsóbb a rendszer, viszont az óvodákat üzemeltető önkormányzatoknak egyszerűbbé válik. A szülők jelentős része...

Részletek

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

„A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjára – a Kormány által rendeletben kijelölt, szakigazgatási szerveket irányító miniszterek véleményének kikérésével – a következő utasítást adom ki: 1. § A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatát a Mellékletben foglaltak szerint határozom meg. 2. § Ez...

Részletek

Jogrendszer belülről : Beszélgetéssorozat az MTA TK JTI-ben

„A 2014 októberében kezdődő beszélgetéssorozat célja, hogy a jogtudomány képviselőinek betekintést engedjen a jogrendszer működése során fontos intézmények belső életébe. Egy egyetemi vagy akadémiai kutatónak természetesen elsődlegesen tudományos jellegű kérdésfeltevésekkel kell foglalkoznia, de ehhez a szakirodalom ismeretén túl arra is szüksége van, hogy az intézmények és a jogrendszer valós működéséről (law in action) reális vagy legalábbis reálisabb képpel rendelkezzen. Ennek érdekében a jogrendszer és a jogászság számára fontos intézmények vezetőit vagy fontos tisztviselőit kérjük fel mintegy félórás előadások megtartására. Különösen arra lennénk...

Részletek

Vizsga nélkül egy köztisztviselő sem dolgozhat

„A köztisztviselőknek 1993 óta kötelező letenniük a közigazgatási alapvizsgát, ennek elmulasztása a munkaviszony megszűnését vonja maga után. A szakvizsga 1998-ban került bevezetésre, ennek nem teljesítése pedig az előmenetelt gátolja - ismertette a Rádió Orient műsorában Juhász Judit, Budapest Főváros Kormányhivatala, Szervezési Főosztályának vezetője. A Szervezési Főosztály idén januárban kezdte meg működését jelenlegi formájában, előtte Koordinációs- és Szervezési Főosztályként működött. 'A járások és a kerületi hivatalok kialakulásával vált szükségesség, hogy külön főosztály legyen a koordináció és a szervezés' - mondta Juhász Judit. Korábban...

Részletek

Közigazgatási kontrolling: új típusú tervezési és értékelési megoldások a közigazgatási szervek és az állam működésében

„Amikor elkezdtem a közszféra működésével foglalkozni, túlestem számos kötelező és szabadon választott irodalom feldolgozásán. Egyre inkább csodálkozni kezdtem azon, hogy a közpénzügyek körében milyen sematikus és bizonyos szempontból korlátozott az a fajta kontrolltevékenység, ami ugyanakkor egy modern vállalat működése szempontjából ma már elengedhetetlen. Ha pedig igaznak fogadom el azt a tételt, hogy az állam szervezetei, amikor szolgáltatásokat nyújtanak és feladatokat látnak el, a menedzsment technikáit tekintve ugyanúgy működnek, mint egy piaci szervezet (általában véve a profitorientációs motívumok kivételével), akkor hogyhogy nem társulnak...

Részletek

4 milliárd forintra lehet pályázni közigazgatási és önkormányzati intézményeknek

„2013. február 15-én indul a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Szervezetfejlesztési Programja. Az Államreform Operatív program keretén belül négy – egymással szerves kapcsolatban álló – szervezetfejlesztési projektben a központi közigazgatási intézmények és az önkormányzatok közel 4 Mrd Ft keretösszegre pályázhatnak. A szervezetfejlesztési projektek a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Programban meghatározott szervezet, személyzet, eljárás és feladat beavatkozási területeken megvalósítandó fejlesztések által a pályázó szervek belső működési hatékonyságának javítását célozzák meg. A projektek mind a központi közigazgatási intézmények, mind az önkormányzatok számára lehetőséget adnak a szervezetfejlesztésben...

Részletek

Kormányhatározat a közszolgálati életpálya bevezetésének előkészítésével kapcsolatos egyes feladatokról

„ Kormány a közszolgálati életpálya kialakítása érdekében a következő határozatot hozza: 1. A Kormány elrendeli, hogy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban és a minisztérium által irányított államigazgatási szerveknél (ide értve a fővárosi és megyei kormányhivatalokat is), illetve a Belügyminisztériumban és a Honvédelmi Minisztériumban, valamint e két minisztérium által irányított szerveknél a vezetői munkakörök elemzését és értékelését el kell végezni. A munkakör-elemzéseket és értékeléseket a közigazgatási és igazságügyi miniszter által kiadott módszertan alapján és az általa meghatározott rendben kell elvégezni. Felelős: közigazgatási és...

Részletek

Megszüntetik az államigazgatás betöltetlen állásait – Kormányhatározat az államigazgatási szervezetrendszer átalakításáról

„Azonnali hatállyal megszüntetik az államigazgatásban a betöltetlen álláshelyeket. A kormány erről szóló határozata a csütörtöki Magyar Közlönyben jelent meg, amely egyebek mellett arról is rendelkezik, hogy a minisztériumokban a vezetői munkakörök aránya nem haladhatja meg a 15 százalékot. A döntés szerint a tárcavezetőknek a minisztériumukban és az irányításuk vagy felügyeletük alá tartozó szerveknél kell megszüntetni a legalább három hónapja betöltetlen állásokat. Ez alól csak a jogszabályban külön meghatározott, valamint a rendvédelmi és honvédelmi munkahelyek jelentenek kivételt. A miniszterek január 15-ig, azaz keddig...

Részletek

A kormányzati munka jövője

GovCloud : The future of government work címmel jelent meg a Deloitte Consulting cég kiadványa, amely azt vizsgálja, hogy a XXI. század elejének körülményei között a közigazgatási szervezetek megszokott működési módjában milyen változtatások szükségesek. A kulcsszó a „felhő”, és az alkalmazásának hatása a közigazgatási munkára. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy a jelentés az utóbbi 20 év szokásosan beharangozott minőségi változásait, amelyek rendesen sohasem következtek be, most a felhő címszó alatt gondolja megvalósulni. Forrás: GovCloud : The future of government work; Deloitte Consulting LLP;...

Részletek
Page 1 of 2 1 2