Skip to main content
közigazgatási informatika

A közigazgatás átalakításának informatikai háttértámogatásáról: kihívások és válaszok

Szerző: 2013. február 22.február 24th, 2013No Comments

„Minél kevésbé hatékony az állam, annál drágább, ezért a kormányzat az államreform elindításával és annak kiemelt elemeként az intézményrendszer átalakításával azt is célul tűzte, hogy a közigazgatás valóban elérjen a polgárokig és magas színvonalú szolgáltatásokat biztosítson. Ehhez olyan találkozási pontokra van szükség, mint az integrált ügyfélszolgálati irodaként működő kormányablakok, ahol a polgárok egy professzionális, megbízható, gyors és hatékony állammal találkozhatnak.

A területi államigazgatás átalakításának végső lépéseként, ez év végére 300 kormányablak lesz országszerte. Ezzel a hálózattal már kézzelfogható valóssággá válik az a törekvés, miszerint nem a polgároknak kell az államhoz járulniuk, hanem fordítva: az állam megy hozzájuk. Mindez azonban nem valósítható meg a hagyományos módszerekkel: „ha aktákat utaztatunk, nem érünk el kultúraváltást a közigazgatásban”. Ennek eléréséhez alapvető feladat és cél a közigazgatási informatika fejlesztése. Ennek keretében egységesül a központi és területi államigazgatási szervek iratkezelési rendszere, valamint olyan kiemelt hatósági eljárások egyszerűsítése és egységesítése is megtörténik, mint például a személyi igazolvány intézése, a hatósági erkölcsi bizonyítványok kiadása. Megújul az ügyfél-azonosítás és a telefonos ügyfélszolgálati rendszerek, továbbá a kormányablakok informatikai hátterét is egységes rendszerbe integrálja az állam. Mindez olyan háttérmunkát és fejlesztést igényel, amely az ügyfelek számára bár láthatatlan, de mégis nélkülözhetetlen. Megfelelő informatikai háttértámogatás megteremtése nélkül ugyanis elképzelhetetlen a valóban ügyfélközpontú és professzionális közigazgatás.

A kihívás óriási, a megoldás pedig rendkívül összetett, hiszen a kormányhivatalok járási hivatalainak informatikai infrastruktúrája a megyei kormányhivatalok szakigazgatási szervei kirendeltségének teljes körű informatikai rendszeréből – beleértve az ügyfélszolgálataikat is -, a polgármesteri hivatalokból a járási hivatalba került államigazgatási feladatokat támogató informatikai rendszerekből, és az okmányirodák informatikai rendszeréből tevődik össze.

Az egységesen működő, integrált ügyfélszolgálati rendszerek kialakítása feltételezi:

  • a központi és a területi államigazgatás informatikai együttműködését,
  • a központi elektronikus szolgáltató rendszer, az ágazati és az önkormányzati alrendszerek együttműködését,
  • a nemzetközi közigazgatási informatikai rendszerekhez történő csatlakozást,
  • a közigazgatási informatikai fejlesztések, alkalmazások, üzemeltetési és minőségbiztosítási rendszerek egységes szempontok szerinti megvalósítását szolgáló technikai szabványok és ajánlások kidolgozását,
  • a közigazgatási informatika koordinációját támogató informatikai rendszerek működtetését.

A szükséges informatikai háttértámogatás kialakításának fontossága, szükségessége és a felmerülő nehézségek jól nyomon követhetők voltak már a fővárosi, megyei kormányhivatalok kialakításakor is. Budapest Főváros Kormányhivatala Kerületi Hivatalainak kialakításakor például bebizonyosodott, hogy bár az érintett szereplők (kerületi önkormányzati hivatalok informatikai felelősei) együttműködési szándéka példamutató volt, de problémaforrást jelentett a heterogén, elavult eszközállomány, vagy az az örökölt állapot, hogy az egyes szakigazgatási szervek, mint például az építésügyi hivatal, a népegészségügyi szakigazgatási szerv és a kormányhivatal törzshivatala egy iktatási rendszerben, de mégis 3 rendszerben, 3 adatbázisban dolgoztak. Rendkívül hamar kiderült: az alkalmazások sokfélesége, melyet a 23 önkormányzat használt, nem működtethető változatlanul, egységesítésre kellett törekedni. Így például az első és egyik alapvető fontosságú feladat volt egy központi szerver kialakítása, mely a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (NTG) végleges kiépítése után a kerületi hivatalokat teljes körűen ki tudja szolgálni. A rendszer első lépésben az egységes levelezést biztosítja.

A zökkenőmentes munka további alapfeltétele az adatmigráció, így például a szociális és gyámügyi, illetve iktatási adatok összehangolása. Hasonló fontosságú a közoktatási feladatokhoz szükséges informatikai igények kielégítése, amelyet a szakrendszerek kezelési szükséglete tesz nélkülözhetetlenné.

Mindennek jegyében az elkövetkező hónapokban a legfontosabb feladat: finomítani a felállított rendszert, valamint egységessé tenni a végberendezések szoftvereit, és mindenütt kiépíteni a nemzeti távközlési gerinchálózathoz való hozzáférést.

www.kormanyhivatal.hu

Forrás:
A közigazgatás átalakításának informatikai háttértámogatásáról: kihívások és válaszok; Heti Válasz; 2013. február 21.