közigazgatási informatikatársadalom

Az ODFA magyar tagozatának állásfoglalása a Közoktatási Portállal és Digitális Otthon csomaggal kapcsolatos döntésekről

Szerző: 2013. február 25.No Comments

„Vályi-Nagy Vilmos Államtitkár Úr február 13-án tartott sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy a Kormány „… megteremtette a versenysemlegességet az informatikai piacon és megtette azokat a lépéseket, amelyek a nyílt forráskódú termékek használatához vezetnek…”. Az ODFA által is támogatott kezdeményezés értelmében a kormányzati erőfeszítéseknek köszönhetően megszűnhet a monopolhelyzet a közigazgatási és az oktatási piacon és megnyílhat az út a hazai szoftvergyártók előtt, legfőképpen a nyílt forráskódú megoldásokat is szállító vállalkozások platform semleges termékei válhatnak elérhetővé a magyar adófizetők pénzén működő közintézményekben. A Vályi- Nagy Vilmos által bejelentett és remélhetőleg konkrét intézkedésekben is testet öltő szándék a gyakorlatban azt jelentené, hogy az állampolgárok, szervezetek, vagy akár maguk az önkormányzatok a nyílt megoldások segítségével egyszerűbben és olcsóbban jutnak hozzá az állam által biztosított szolgáltatásokhoz és információkhoz, például pályázati kiírásokhoz, tantervekhez, tananyagokhoz, űrlapokhoz vagy akár az EU Direktíva által is előírt kötelezően publikálandó költségvetési adatokhoz.

Az Államtitkár Úr közlése jó hírt jelent abból a szempontból is, hogy – amennyiben a versenysemlegesség elve valóban érvényesül – végre elkezdődhet az összes kormányzati szerv, minisztérium és háttérintézményeik átállása a nyílt szabványokat támogató megoldásokra. Ennek ellentmondani látszik, hogy a kormányzati informatikai park üzemeltetését végző Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ) közel egy éve fejezte be az infrastruktúra egységesítését a Microsoft cég platformján, nem kímélve ezzel a hazai adózók pénztárcáját. Sajnos, a közelmúltban bejelentett újabb stratégiai informatikai megállapodások azt sejtetik, hogy a konkrét projektek tervezése során egyáltalán nem érvényesülnek az Államtitkár Úr által hangoztatott, piacnyitást és versenysemlegességet megfogalmazó elvek. A közigazgatási és oktatási intézményekben nem halad az átállás a nyílt megoldásokra, azok az önkormányzatok is, amelyek készek lennének a váltásra, csak zárt formátumok és megoldások révén tudnak kapcsolódni a központi intézményekhez.

Aggasztó jel, hogy a közoktatási portállal kapcsolatos kérdéseinkre sem kaptunk érdemi választ sem az Államtitkárságtól, sem magától Szijjártó Pétertől. A tervezett állami beruházások mértéke viszont pontosan tükrözi a tényleges arányokat: csak a múlt héten bejelentett Microsoft-kezdeményezésre létrejövő Digitális Otthon Programra 4 milliárd forintot szán a Kormány, míg a nyílt forráskódú szoftverek és az egyetlen nyílt szabvány, az ODF formátum oktatására – mely véleményünk szerint az egyetlen megvalósítható és megvalósított nyílt dokumentumszabvány- , terjesztésére az elmúlt 3 év során ennek töredéke jutott.

A Digitális Otthon Program társadalmi célkitűzései önmagukban számos szempontból támogatandók, örvendetes kezdeményezés, hogy a Microsoft vezetésével számos multinacionális vállalat nagy értékű felajánlással támogatja a Program megvalósulását. Az ODFA Magyarország egyetért azzal, hogy kiemelt feladat, hogy minél több magyar otthonban és közintézményben elérhetőek legyenek a legfontosabb állami és önkormányzati digitális szolgáltatások. A józan ész azonban azt diktálja, hogy ne közpénzből finanszírozza a Kormány egy monopolhelyzetben lévő vállalat bár magas színvonalú, de igen drága szoftvereit. A piaci ár felett történő beszerzésekről nem is beszélve. Az eddig megismert számok alapján kétséges, hogy a projektbe fektetett 4 milliárd forint jól hasznosul-e akkor, amikor a hazai szoftveripar helyett a multinacionális cég viszonteladóinak juttatja az adófizetők pénzét. A nyilvánosságra került adatok alapján közgazdaságilag szintén megkérdőjelezhető, hogy a 200.000 Ft/főre jutó összeget pontosan hogyan költi majd el a Kormány. Ha 200 000 Ft-ból 70 000 fordítódik hardverre, ahogy ezt a hírforrások jelzik, a maradék összeget betanításra, tanácsadásra, szoftver licencek vásárlására költik el. Számításaink szerint, ha a Kormány nyílt megoldásokat választott volna, ennek az összegnek a feléből beszerezheti az összes komponenst, még akkor is, ha a multik felajánlása nélkül közvetlenül a kiskereskedőktől vásárolja meg a csomag elemeit.

A Digitális Otthon Program elmulasztott lehetőség. Itt volt az alkalom, hogy a Kormány bizonyítsa a nyílt megoldások és szabványok iránti elkötelezettségét. Európában több hasonló program indult el a korábbi években: a francia és spanyol kormány több százezer, nyílt megoldásokat tartalmazó CD-t, illetve pendrive-ot osztott szét a társadalom hátrányosabb rétegei és a diákság körében. Az ehhez hasonló társadalmi felzárkóztató programok célja, hogy a költséghatékonyság szempontjai mellett hosszabb távú szempontok is érvényesülnek a digitális írástudók arányának növelésére és a tudásalapú társadalom megteremtésére. Groteszk fordulat, hogy Magyarország az egyetlen olyan ország Európában, ahol az elszegényedő társadalmi rétegek számára a Kormány a piacon található legdrágább szoftvereket veszi meg és osztja szét – mindezt javarészt az adófizetők forintjaiból.

Kormányzati szinten elemi követelmény, hogy a mindenkori stratégia és a beruházások egységes cselekvési terv mentén valósuljanak meg. A meghirdetett informatikai stratégia értelmében elfogadhatatlannak tartjuk a Közoktatási Portál és a Digitális Otthon Program jelenlegi koncepcióját. Meggyőződésünk, hogy a Kormánynak a meglévő eszközeivel a nyílt megoldások és szabványok oktatását és terjesztését kell támogatnia – a hazai és a nemzetközi tapasztalatokra alapozva egyértelmű, hogy az adóforintok felhasználásának ez a leghatékonyabb módja, ezt kívánja a magyar állampolgárok, diákok és a jövendő nemzedékek érdeke.

Mindazonáltal reméljük, hogy az Államtitkár Úr állításának megfelelően a két projekt – Közoktatási Portál és a Digitális Otthon Program – megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési eljárás minden tekintetben nyilvános és versenysemleges lesz.

Szeretnénk a Kormányzat munkáját azzal segíteni, hogy az ODFA Magyarország honlapján elindítunk egy olyan szolgáltatást, amely közli a versenysemlegesség elvét ma még sértő államigazgatási intézmények és önkormányzatok listáját. Ezen kezdeményezésünk megvalósításában számítunk a hazai felhasználók, egyének és szervezetek idevágó bejelentéseire is.”

Forrás:
Állásfoglalás a Kormány Közoktatási Portállal és Digitális Otthon csomaggal kapcsolatos döntéseiről; ODFA Magyarország Egyesület; 2013. február 20. (pdf)