Skip to main content
közigazgatási informatika

Állami tulajdonba került az IdomSoft Zrt.

Szerző: 2013. március 1.No Comments

„Az infokommunikációs konszolidációt célzó kormányzati törekvéseknek megfelelően az államot képviselő NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. megvásárolta az IdomSoft Zrt.-t. A felvásárlás révén az állami tulajdonban lévő NISZ szakmai felügyeletébe kerül azoknak a nemzetbiztonságilag is fontos, állami feladatokat ellátó informatikai rendszereknek az üzemeltetése és továbbfejlesztése, amelyek megszerzésével biztosítható a nemzeti adatvagyonra vonatkozó törvényi előírások teljesítése.

A kormány 2012. november 6-án hozott határozatot arról, hogy megvizsgálják az IdomSoft Zrt. közvetett állami tulajdonba vételének lehetőségét annak érdekében, hogy egyes, az állam működése szempontjából kiemelt fontosságú informatikai rendszerek működtetése, illetve folyamatos fejlesztése a jelenleginél költséghatékonyabb, ugyanakkor magasabb biztonsági szintű legyen. A cél az volt, hogy a vállalat feletti tulajdonosi jogokat a NISZ Zrt. gyakorolja, és a nemzeti fejlesztési miniszter szakmapolitikai felügyelete mellett működjön.

A cégvásárlást szabályozó részvény-adásvételi szerződés 2012. december 21-i aláírását követően a NISZ Zrt. az IdomSoft Zrt. átvételéhez szükséges tárgyalásokat lefolytatta. Az állami tulajdonba kerülés egyik utolsó feltételeként a Gazdasági Versenyhivatal is megvizsgálta az állami vásárlást versenyjogi szempontból és ez alapján a 2013. január 13-i határozatával jóváhagyta a tranzakciót. Ezt követően az adásvételi szerződés feltételeinek teljesülése alapján 2013. február 28-án megtörtént a pénzügyi zárás, melynek eredményeképpen 2013. március 1-től az IdomSoft Zrt. felett a tulajdonosi jogokat a NISZ Zrt. gyakorolja. Az IdomSoft Zrt. 100%-os részvénycsomagjáért a NISZ Zrt. 1 321 600 000 forintot fizetett.

Az IdomSoft fő üzleti tevékenysége az informatikai szolgáltatások nyújtása. Tevékenysége döntő részét a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) számára nyújtott informatikai szolgáltatások jelentik. Az IdomSoft az elmúlt közel másfél évtizedben több mint ötven – a közigazgatás alapműködését meghatározó, az állampolgároknak is szolgáltatásokat nyújtó – informatikai rendszert fejlesztett. A különböző hivatalokban történő adatfelvételezések, nyilvántartások kezelése, működtetése, okmányok megszemélyesítése, kiadása, hatósági ellenőrzések ezekre a fontos informatikai rendszerekre épülnek (mint például: személyi igazolvány, lakcímkártya, biometrikus útlevél, jogosítvány, egyéni vállalkozói igazolvány, parkolási igazolvány, magyar igazolvány, hatósági erkölcsi bizonyítvány, külföldiek tartózkodási engedélye, forgalmi engedély, törzskönyv, anyakönyvi okmányok, bűnügyi nyilvántartás, választási rendszer, honosítási rendszer, stb.).

„Jelentős számunkra a mai nap, mivel sikerült eleget tennünk a kormányzati akaratnak azzal, hogy mától a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. gyakorolja a tulajdonosi jogokat az IdomSoft Zrt. felett. Az IdomSoft megvásárlása nem csak nemzetbiztonságilag, hanem nemzetgazdaságilag is fontos lépés volt, mert a társaság a közszolgáltatási feladatok fejlesztése és üzemeltetése mellett, mind az informatika, mind a közigazgatás terén olyan komoly kompetenciával és tapasztalattal rendelkezik, mely már rövidtávon érdemi költségcsökkentést eredményezhet a magyar állam számára” – nyilatkozta Szabó Zoltán Attila, a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója.””

Forrás:
Állami tulajdonba került az IdomSoft Zrt.; Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.; 2013. március 1.