közigazgatási informatikatörvények, határozatok

Az NFM rendelete a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről

Szerző: 2013. február 27.március 2nd, 2013No Comments

„…2.§ A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 7. §-ában szabályozott módon a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat a következő költségvetési szervek és 100%-os állami tulajdonban levő gazdasági társaságok kötelesek egyedi szolgáltatási megállapodás és közvetlen finanszírozás útján igénybe venni:

a) Nemzeti Fejlesztési Ügynökség;
b) Nemzeti Eszközkezelő Zrt.;
c) Nemzeti Államigazgatási Központ;
d) Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal;
e) Közpolitikai Kutatások Intézete;
f) Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség;
g) Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság;
h) Emberi Erőforrás Támogatáskezelő;
i) Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.

3.§ Az 1. melléklet sorolja fel azokat az informatikai rendszereket, amelyek üzemeltetéséről vagy fejlesztéséről az R. 1. §-a szerinti központi szolgáltató (a továbbiakban: központi szolgáltató) gondoskodik, vagy amelyek fejlesztésében közreműködik.

4.§ (1) Az 1. mellékletben felsorolt informatikai rendszerek vonatkozásában a központi szolgáltató által nyújtott üzemeltetési, fejlesztési vagy a fejlesztésben való közreműködésre irányuló szolgáltatások finanszírozásáról az informatikai rendszer működtetéséért felelős szervezet felett felügyeleti, irányítási vagy tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter gondoskodik.
(2) Az (1) bekezdés szerinti finanszírozás nem tartozik az R.4.§-a, valamint az R.6.§-a és az R.7.§-a szerinti szolgáltatási megállapodások hatálya alá.

1. melléklet a 7/2013. (II. 26.) NFM rendelethez

1. A központi szolgáltató a következő informatikai rendszerek üzemeltetéséről gondoskodik:
1.1. a külön jogszabályban meghatározott szakrendszerek kivételével – a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalával kötött egyedi megállapodás szerint – az okmányirodák és kormányablakok működéséhez szükséges informatikai rendszerek, beleértve a szükséges végfelhasználói hardver és szoftver infrastruktúra biztonságos és menedzselt üzemeltetését és karbantartását, ezen belül:
1.1.1. a munkaállomások, nyomtatók és kiegészítő perifériák üzemeltetését és karbantartását;
1.1.2. az IP telefonszolgáltatás üzemeltetését és karbantartását;
1.1.3. a támogató rendszerek üzemeltetését és karbantartását;
1.1.4. a LAN/WAN üzemeltetést és biztosítást, végpontépítést;
1.1.5. az új okmányirodában vagy kormányablakban LAN kialakítását, a költöztetések infokommunikációs eszközöket érintő támogatását.

1.2. az ÁROP 1.1.17. „Kormányzati informatikai szolgáltatási és e-közigazgatási sztenderdek” elnevezésű projekt keretei között megvalósuló Konszolidációs Adatvagyon Hasznosítás rendszer;

1.3. az EKOP 1.1.4. „Központosított kormányzati informatikai rendszer kiterjesztése (KKIR2)” elnevezésű projekt keretei között megvalósuló Kormányzati SOA rendszer;

1.4. az EKOP 1.1.4. „Központosított kormányzati informatikai rendszer kiterjesztése (KKIR2)” elnevezésű projekt keretei között megvalósuló Elektronikus dokumentumtár rendszer;

1.5. az EKOP 1.1.4. „Központosított kormányzati informatikai rendszer kiterjesztése (KKIR2)” elnevezésű projekt keretei között megvalósuló „ÜK – Mobil hozzáférés és alkalmazások” rendszer;

1.6. az EKOP 1.2.8. „Elektronikus levéltár” elnevezésű projekt keretei között megvalósuló Központi Archívum rendszer;

1.7. az EKOP 1.2.8. „Elektronikus levéltár” elnevezésű projekt keretei között megvalósuló Központi Levéltári Nyilvántartó rendszer;

1.8. az EKOP 1.2.11. „Országos támogatás-ellenőrzési rendszer” elnevezésű projekt keretei között megvalósuló Országos támogatás-ellenőrzési rendszer;

1.9. az EKOP 1.2.12. „A fejlesztéspolitika egységes informatikai támogatása Magyarországon” elnevezésű projekt keretei között megvalósuló Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer (FAIR);

1.10. az EKOP 1.2.12. „A fejlesztéspolitika egységes informatikai támogatása Magyarországon” elnevezésű projekt keretei között megvalósuló Nemzeti Pályázatkezelő Rendszer (NPR);

1.11. az EKOP 2.2.1. „Kormányzati adatközpont és IT értéknövelt szolgáltatások nyújtása (Kormányzati felhő)” elnevezésű projekt keretei között megvalósuló „Kormányzati Felhő” infrastruktúra rendszer, beleértve az infrastruktúra szolgáltatás (IAAS – számítási kapacitás, tárolókapacitás) biztosítását is;

1.12. az EKOP 2.2.2. „Kormányzati hálózatbiztonsági korai figyelmeztető rendszer és szolgáltatás kialakítása” elnevezésű projekt keretei között megvalósuló Kormányzati hálózatbiztonsági korai figyelmeztető rendszer;

1.13. az EKOP 2.3.7. „Egészségbiztosítási ügyfélkapcsolatok fejlesztése, egészségügyi rendszerekbe integrált adatkezelés és azonosítás megvalósítása” elnevezésű projekt keretei között megvalósuló egészségbiztosítási ügyfélkapcsolati, szerződéskezelő, ártámogatási, finanszírozási, adatkezelési és intézmények közötti betegazonosítási rendszerek tekintetében a „biztonsági szint növelése” komponens másodlagos szerverközpontjának teljes körű üzemeltetése, és közreműködés a további komponensek IT szempontjából kritikus elemeinek tervezésében;

1.14. az EKOP 2.3.8. „Teljeskörű ügyfélazonosítás” elnevezésű projekt keretei között megvalósuló Emelt Szintű Azonosítás rendszer;

1.15. az EKOP 3.1.2.10. „Központosított Kormányzati Informatikai rendszer kialakítása (KKIR)” elnevezésű projekt keretei között megvalósuló Szoftvergazdálkodási rendszer;

1.16. az EKOP 3.1.2.10. „Központosított Kormányzati Informatikai rendszer kialakítása (KKIR)” elnevezésű projekt keretei között megvalósuló Feladatkezelő rendszer;

1.17. az EKOP 3.1.6. „Önkormányzati ASP központ felállítása” elnevezésű projekt keretei között megvalósuló önkormányzati ASP központot kiszolgáló informatikai rendszer;

1.18. a TÁMOP 6.1.4. „Koragyermekkori kiemelt program” elnevezésű projekt keretei között megvalósuló információs rendszer központi infrastruktúrája;

1.19. a TÁMOP 6.2.1. „Egészségügyi humánerőforrás monitoring” elnevezésű projekt keretei között megvalósuló Egészségügyi humánerőforrás monitoring rendszer infrastruktúrája;

1.20. a TÁMOP 6.2.3. „Országos egészségmonitorozási és kapacitástérkép adatbázis- és alkalmazásfejlesztés” elnevezésű projekt keretei között megvalósuló Egészségügyi kapacitástérkép és monitoring rendszer;

1.21. a TÁMOP 6.2.5. (B–C komponens) „Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátó rendszerben – Területi együttműködés támogatása, az egészségszervezés szervezeti kereteinek és feltételrendszerének kialakítása, egységes külső felülvizsgálati rendszer bevezetésére való felkészülés támogatása” elnevezésű projekt keretei között megvalósuló, Egészségügyi ellátórendszer hatékonyságát növelő irányító rendszeren belül a megvalósuló irányítási és koordinációs rendszerek központi informatikai támogató komponenseinek (pl. az irányítás, az intézményfelügyelet, az egészségügyi kontrolling, az oktatás-tájékoztatás), továbbá a projekt egyéb, akár térségenként központosított komponenseinek támogatására szolgáló informatikai
rendszerek teljes körű üzemeltetése;

1.22. a TÁMOP 6.2.5. (A komponens) „Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátó rendszerben – Területi együttműködés támogatása, az egészségszervezés szervezeti kereteinek és feltételrendszerének kialakítása, egységes külső felülvizsgálati rendszer bevezetésére való felkészülés támogatása” elnevezésű projekt keretei között megvalósuló Akkreditációs és gyógyszerészi beteggondozó rendszer;

1.23. a TIOP 2.3.1. „Nemzeti Egészségügyi Informatikai (eHealth) Rendszer – Központi, intézményközi adatáramlást biztosító informatikai rendszerek fejlesztése, országos egységes központi megoldások bevezetése” projekt keretei között megvalósuló országos intézményközi adatáramlást támogató rendszer, alkalmazásszolgáltató központ, beleértve a rendszer akár térségenként központosított informatikai komponenseinek teljes körű üzemeltetését is;

1.24. a TIOP 2.3.2. „Nemzeti Egészségügyi Informatikai (eHealth) Rendszer – Elektronikus közhiteles nyilvántartások és ágazati portál fejlesztése” elnevezésű projekt keretei között megvalósuló Közhiteles adatokat biztosító és validátor funkcionalitású rendszer;

1.25. a TIOP 2.3.3. „Nemzeti Egészségügyi Informatikai (eHealth) Rendszer – Térségi, funkcionálisan integrált intézményközi információs rendszerek kiépítéséhez szükséges helyi infrastruktúra fejlesztések” elnevezésű projekt keretei között megvalósuló Intézmények közötti integrációt támogató infrastruktúra rendszer, beleértve a rendszer akár térségenként központosított informatikai komponenseinek teljes körű üzemeltetését is;

1.26. a TIOP 2.3.4. „Mentésirányítási rendszer fejlesztése” elnevezésű projekt keretei között megvalósuló Mentés irányítási rendszer, beleértve a rendszer akár térségenként központosított informatikai komponenseinek teljes körű üzemeltetését is;

1.27. a Svájci–Magyar egészségprogram „8. prioritás: alapellátás fejlesztése” elnevezésű projekt keretei között megvalósuló Praxis közösség tevékenységét támogató rendszer.

A központi szolgáltató a következő informatikai rendszerek fejlesztéséről gondoskodik:
2.1. Az 1.17. pont szerinti önkormányzati ASP központot kiszolgáló informatikai rendszer.

A központi szolgáltató a következő informatikai rendszerek fejlesztésében működik közre:
3.1. Az 1.2. pont szerinti Konszolidációs Adatvagyon Hasznosítás rendszer;

3.2. Az 1.8. pont szerinti Országos támogatás-ellenőrzési rendszer;

3.3. Az 1.9. pont szerinti Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer (FAIR);

3.4. Az 1.13. pont szerinti egészségbiztosítási ügyfélkapcsolati, szerződéskezelő, ártámogatási, finanszírozási, adatkezelési és intézmények közötti betegazonosítási rendszerek (háttértámogatás, másodlagos adatközpont);

3.5. Az 1.20. pont szerinti Egészségügyi kapacitástérkép és monitoring rendszer;

3.6. Az 1.21. pont szerinti Egészségügyi ellátórendszer hatékonyságát növelő irányító rendszer;

3.7. Az 1.23. pont szerinti országos intézményközi adatáramlást támogató rendszer, alkalmazásszolgáltató központ;

3.8. Az 1.24. pont szerinti Közhiteles adatokat biztosító és validátor funkcionalitású rendszer;

3.9. Az 1.25. pont szerinti Intézmények közötti integrációt támogató infrastruktúra rendszer;

3.10. Az 1.26. pont szerinti Mentés irányítási rendszer…”

Forrás:
A nemzeti fejlesztési miniszter 7/2013. (II. 26.) NFM rendelete a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről; Magyar Közlöny; 2013. évi 32. szám; 2013. február 26.