Skip to main content
közigazgatás: magyarközigazgatási informatika

Korrupció-megelőzési projektet és honlapot indított a KIM és az NKE

Szerző: 2013. március 2.No Comments

„A korrupció elleni kormányzati szándékhoz kapcsolódóan kiemelt projekt indul a közigazgatás korrupció megelőzési törekvéseinek támogatására. A projekt a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem együttműködésében valósul meg.

A kormány megalakulása óta a rendszerváltás utáni időszak legintenzívebb korrupcióellenes intézkedéssorozatát indította el, kifejezve elkötelezettségét abban, hogy növelje az emberek állam általi bizalmát, erősítse és garantálja a nemzeti vagyonnal, a közpénzekkel történő felelős gazdálkodást. Először van Magyarországnak antikorrupciós programja, amely a jog, a gazdaság és a közigazgatás terén törekszik a korrupció elleni intézkedések végrehajtására.

A korrupció elleni küzdelem újabb állomásaként indított antikorrupciós projekt elsődleges célja az érzékelt hivatali korrupció szintjének társadalom által is érzékelhető csökkentése. A projekt külső monitoringját az OECD-vel kötött keretmegállapodás, társadalmi elfogadottságát pedig a célcsoportokra szabott tájékoztatási kampányok segítik.

A kormány a projekt szakmai tartalmát alapvetően a korrupció elleni kormányzati intézkedésekről, valamint a Közigazgatás Korrupció-megelőzési Programjának elfogadásáról szóló 1104/2012. (IV.6.) kormányhatározat határozza meg. E program – szakítva a korábbi büntetőjogi megközelítéssel – a megelőzésre, a személyi és szervezeti ellenállóképesség (integritás) megerősítésére helyezi a fő hangsúlyt.

Az intézkedések középpontjában a közigazgatás integritásirányítási rendszerének kiépítése áll, amely a szervezet korrupcióval és más szabálytalanságokkal szemben védekező rendszerének alapja. A szervezet számos elemére (belső ellenőrzés, emberi erőforrások, informatika, belső eljárások) ható rendszer megújítása elsősorban a kockázatelemzés, a képzések és a szervezetfejlesztés eszközeivel képzelhető el. A rendszert olyan, a kormányzati szervezetrendszeren túlmutató intézkedések támogatják, amelyek elősegítik a visszaélések feltárását (közérdekű bejelentőrendszer kialakítása), és az értékközpontú szervezeti működés szélesebb körben való elterjedését (javaslatok a közszolgálati etikai kódexhez).

A fenti elképzelések megvalósítását olyan célcsoportok szerint differenciált képzések is elősegítik, amelyek egyrészt a szervezetfejlesztési célok elérését, másrészt az integritás alapú szervezeti működés szemléletének további terjesztését célozzák. Mivel a képzéseket a Nemzeti Közszolgálati Egyetem bonyolítja le, a kidolgozott tananyagok beépülnek a felsőoktatási és közigazgatási továbbképzési rendszerbe, biztosítva a korrupció megelőzését célzó intézkedések fenntarthatóságát.

A főbb projektelemek előkészítése már a korrupció ellenes akcióterv tavalyi elfogadását követően megkezdődött. A KIM Közigazgatás-fejlesztési és Stratégiai Tervezési Főosztálya az e célra létrehozott szakértői munkacsoportok keretében lefolytatta a projekt előkészítéséhez szükséges egyeztetéseket a végrehajtásban érintett közigazgatási szervekkel, valamint társadalmi partnerekkel. A KIM a projekt előkészítése során felmérte a rendelkezésre álló szakértők körét, elkészítette a feladatok végrehajtásának részletes ütemezését, valamint konzorciumi partnerként bevonta a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet, amely a projekt keretében megvalósuló képzések oktatásszervezési, tananyagfejlesztési és képzési feladatait látja el, az eredmények pedig be fognak épülni az egyetem képzési-kutatási portfoliójába.

A projekt kiemelt fontosságát jelzi, hogy a Kormány a projekt eredetileg tervezett 480 millió forintos keretét 680 millió forintra emelte.
A projekt további előrehaladásáról és a Kormány korrupció-megelőzési intézkedéseiről a 2013. március 1-én induló korrupció-megelőzési honlap (http://korrupciomegelozes.kormany.hu) nyújt részletes tájékoztatást. A projekt honlapja egy helyen gyűjti össze és teszi mindenki számára elérhetővé a közigazgatás korrupció-megelőzési programjával, a projekt intézkedéseivel, és a projekt végrehajtásának állásával kapcsolatos információkat és dokumentumokat, valamint az ehhez kapcsolódó híreket és eseményeket.”

Forrás:
Korrupció-megelőzési projektet és honlapot indított a KIM és az NKE; Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium; 2013. március 1.