Skip to main content
közigazgatás: magyarközigazgatási informatika

Földhivatal: jó úton az elektronikus ügyintézés felé

Szerző: 2013. március 21.No Comments

„földhivatali szervezetrendszer élen jár az informatikai fejlesztésekben. A projektek a jövőbe, az elektronikus közigazgatás felé mutatnak. A Rádió Orient műsorában Jászai Tamás a Földhivatal 2013-as feladatai közül a földhasználati regisztrációval kapcsolatos plusz ügyintézést, az illetékességi területek összehangolását és az osztatlan közös tulajdonú ingatlanok megszüntetését emelte ki. A hivatalvezető emellett az egységes és naprakész rendszert teremtő integrált nemzeti ingatlankataszter kialakításáról és a DALNET 24 programról is beszélt.

A földügyi szakigazgatás a magyar közigazgatás speciális területe, nagy jelentőséggel bíró ágazat. Jászai Tamás a Rádió Orient műsorában elmondta, bármilyen állami hatalom gyakorlásának alapja az állam által felügyelt föld területe, a Földhivatal az állami hatalomgyakorlás alapját képező földterületet tartja nyilván. A magyarországi össznemzeti vagyon több mint 50 százaléka ingatlanvagyon. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatalának hivatalvezetője ezután a földhivatal történeti fejlődéséről is szót ejtett. „Az országban 1981-ben állt fel a teljesen egységes ingatlan-nyilvántartási rendszer. A szervezetrendszerben a telekkönyvi hatóság 1973-as beolvadása jelentett nagy változást” – magyarázta.

Az OrientPress Hírügynökség közigazgatási rádiójának vendége a rendszerváltást követő privatizációs hullámról is beszélt. A hivatalvezető két kategóriát különített el, a tulajdonjog elvonást követő kárpótlást, és a használat korlátozás utáni helyreállítást. „A sok önkormányzati tulajdonban lévő lakóingatlan magánkézbe kerülését is menedzselni kellett. Ez a folyamat az adott időszakban óriási dömpingmunkaként jelentkezett a szervezetrendszerben” – emelte ki.

A szervezetrendszer további alakulása 2011. január 1-jén a megyei kormányhivatalok, majd 2013. január 1-jén a járási hivatalok felállásával folytatódott. Jászai elmondta, a járások elsősorban szervezeti átállást hoztak, érdemi változás a szakmai irányítási szempontból nem történt. Ellenben a járási hivatalvezető sokkal közelebbről tudja kezelni a problémákat – hangsúlyozta.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatalában 3 szakmai és 1 működéstámogató osztály működik. Jászai kiemelte, az osztályok döntően másodfokon eljáró szervezeti szintet képviselnek, elsőfokon a kormányhivatalon belüli járási földhivatalok járnak el. A vendég kiemelte, a szervezeti egységekben döntően mindenhol található ingatlan-nyilvántartási, földmérési és földügyi osztály. „A földmérés a földhivatali létünk alapja, a felméréshez kapcsolódó hatósági feladatokat foglalja magába. Emellett hozzánk tartozik a telekkialakítási engedélyek kiadása és a földhasználati nyilvántartás vezetése is” – összegezte a feladatokat a vendég.

A földügyi hatósági jogkör fontos eleme a földvédelem. Jászai kiemelte, az egész állam célja, hogy a jó minőségű termőföldeken mezőgazdasági termelés folyjon. A vendég ezzel kapcsolatban jelentős többletfeladatokról számolt be. A közelmúlt jogszabály módosításai nagymértékben érintették a földhasználatot: 2013-tól a művelési ág alatt álló 1 hektárnál kisebb területeket is be kell jelenteni. „Így nem fordulhat elő, hogy valaki nagyobb területet használ, mint amennyit a jogszabály biztosít” – hangsúlyozta a hivatalvezető.

„A földhivatali szervezetrendszer élen jár az informatikai fejlesztésekben. Ez a jövőbeli világba, az elektronikus közigazgatás felé mutat” – emelte ki a vendég. Az ingatlan-nyilvántartás számítástechnikai adathordozón való vezetésére 1994-ben indult meg a fejlesztés. Az elektronikus rendszer 1999-ben lett elérhető, ezt a lépést a földhivatalok összekötése követte. A hozzáférést 2003-ban nyitották meg a nagyközönség felé, ez lett a TAKARNET rendszer. A szűkebb kört érintő, előfizetéses rendszer mellett a földhivatal online rendszerét utólagos díjfizetéssel bárki használhatja – összegezte Jászai Tamás.

Jászai Tamás a 2013-as év feladataival kapcsolatban kiemelte, a földhasználati regisztrációval kapcsolatos feladatok kétharmadával növelik az ügyiratok számát. Az ügyfeleknek való megfelelés mellett fontos célkitűzés az illetékességi területek egymáshoz igazítása és a részarány kiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdonú ingatlanok megszüntetése. „Az ügyfélközpontú közigazgatás megteremtéséhez egységes joggyakorlatot akarunk kialakítani, valamint a belső képzésekre is nagy hangsúlyt fektetünk” – összegezte a terveket a közigazgatási rádió vendége.

A hivatalvezető a műsor utolsó blokkjában a közigazgatás jövőjét jelentő elektronikus fejlesztésekről is szót ejtett. Az integrált nemzeti ingatlankataszter kialakításával egységes, naprakész nyilvántartás születne meg, amely egy felületen fogja össze a magyar állam tulajdonában lévő ingatlanokat. További példaként a társasházi okiratokat digitalizáló DALNET 24 projektről is beszélt. „Ezekkel a rendszerekkel sokkal egyszerűbb lesz az elektronikus ügyintézés fejlesztése” – zárta szavait a vendég.”

Forrás:
Földhivatal: jó úton az elektronikus ügyintézés felé; Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal, Földhivatal; 2013. március 20.