Skip to main content
gazdaságszakirodalomszervezet

A stratégia-értékelés, valamint a stratégia-audit módszertanának fejlesztése

Szerző: 2013. március 25.No Comments

„Kutatásom egy olyan stratégia-értékelő és audit módszer kidolgozására irányult, amely a stratégia-alkotás egyes elemeit integrált módszerbe foglalja az értékelési metodikák gazdagításával. Munkám során azokkal a feltételezésekkel éltem, hogy a vállalat környezetének, erőforrásainak SWOT elemzése olyan értékelési szempont alapján történik, ahol az egyes stratégiai tényezők minősítése előre meghatározott szempontrendszer alapján megy végbe. A kutatásom fő területét képező modellnek az ISAM nevet adtam, az Integrált Stratégia-audit Modell (Integrated Strategic Audit Model) kifejezés az auditra utal, ugyanakkor ezt az elnevezést megtartottam a stratégia-alkotás, stratégia-értékelés kapcsán kidolgozott módszerre is. Ennek oka, hogy a stratégia-audit során megfogalmazott követelmények, eljárások jelölik ki a stratégiai tervezéssel szemben támasztott elvárásokat is.

Az integrált stratégia-audit módszer (ISAM) kidolgozása során az alábbi feltételek teljesülését vizsgáltam:

  • a kockázati tényezők feltérképezése a „hagyományos” pénzügyi kitettség (gazdasági kihatás) elemzésen kívül a stratégiai sikertényezők teljes vertikumán keresztül történhet,
  • a kockázati kitettség összesített értéke beépülhet a stratégiai opciók értékelési, kiválasztási folyamatába,
  • a „legjobb stratégia” kiválasztásánál a gazdasági hozzáadott érték a stratégiai-pénzügyi célrendszer egyik meghatározó eleme lehet,
  • a stratégia-értékelés módszere alapot nyújt, értékelési szempontrendszert jelenthet a stratégia-audithoz.

A kockázati kitettség mérése, illetve ennek figyelembe vétele eddig is a stratégia- alkotás szerves részét képezte, ugyanakkor az ISAM módszerben az algoritmizáltság, az objektivitás kerül előtérbe. A kockázati térkép alapján végzett értékelés eredménye a stratégia-értékelés szerves részét képezi.

A gazdasági hozzáadott érték (EVA) számítása a stratégiai kontrolling rendszer egyik fontos, jól ismert mérőszáma, ugyanakkor ennek önálló, a stratégia-értékeléshez szervesen nem kötődő alkalmazása nem nyújt elegendő információt az tervezési opció kiválasztással kapcsolatos döntések meghozatalában. Amennyiben a hosszú távú célok megvalósítását szolgáló stratégiai opciók összhangban vannak a környezeti kihívásokkal és a vállalati erőforrásokkal, az EVA mutató a terv-változatok értékelését segíti elő.

Az ISAM módszer alapján tehát összeállítható egy olyan stratégia-audit leírás, amely magában foglalja a dolgozatomban vizsgált értékelési módszer eredményeit is. Bár a stratégia-audit alapvetően stratégia-alkotás és – értékelés folyamatát vizsgálja, nem hagyhatja figyelmen kívül a végrehajthatóság, megvalósíthatóság vizsgálatát sem. Ebben az esetben az elfogadhatóság – megfelelőség – konzisztencia követelmények teljesülésének ellenőrzése egy integrált rendszeren belül történik…”

Forrás:
A stratégia-értékelés, valamint a stratégia-audit módszertanának fejlesztése; Kozák Tamás; Debreceni Egyetem, Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola; 2013. március 5. (pdf)