Skip to main content
gazdaságinformatikaközigazgatási informatikaszakirodalom

Fekete Hattyú – avagy az informatikai projektumok felette kockázatos voltáról

Szerző: 2013. április 18.No Comments

A fekete hattyú kifejezéssel eredetileg a valószínűtlen jelenségeket illették. Később ez módosult és arra az eseményre használták, amely eredetileg valószínűtlen tűnt, de ez később cáfolhatónak bizonyult. A Fekete Hattyú (nagybetűkkel) fogalmát Nassim Taleb vezette be. Taleb Fekete Hattyúnak azt a rendkívül valószínűtlen eseményt nevezi, amelyik:

  • előreláthatatlan,
  • tömeghatást/rendkívül nagy hatást vált ki,
  • csak utólag magyarázható kevésbé esetlegesnek, előreláthatóbbnak.

Ezt a fogalmi eszközt használta fel Flyvbjerg és Budzier az informatikai projektumok elemzésére. Abból indultak ki, hogy bár az információtechnológia annyira integráns része az üzleti folyamatoknak, hogy minden vállalatvezetőnek ismernie kell az ezzel kapcsolatos, rendesen tekintélyes, kockázatokat – mégis ezeket általában nem veszik komolyan. 1471 informatikai projektum átvizsgálása után azt találták, hogy az átlagos költség-túllépés 27 százalékos volt – de ez a szám aggasztó jelenségeket fed el. A mintában minden hat projektum közül egy Fekete Hattyú volt, átlagosan 200 százalékos költség-túllépéssel, és a határidők csaknem 70 százalékos csúszásával. Ez egy súlyos kelepcét jelez. Az informatikai kezdeményezések esetében nem beszélhetünk a költségek mértéktelen elszabadulásáról – átlagban. A probléma az, hogy aránytalanul nagy számban vannak közöttük Fekete Hattyúk. Az átlagosra figyelve, a sokkal veszélyesebb szélsőségek helyett, a legtöbb vezető és tanácsadó a valódi veszélyt téveszti szem elől. A szerzők végül vázolják elképzeléseiket, hogy mit lehet tenni a Fekete Hattyúk elkerülésére.

Forrás:
Why Your IT Project May Be Riskier than You Think : New research shows surprisingly high numbers of out-of-control tech projects — ones that can sink entire companies and careers; Bent Flyvbjerg és Alexander Budzier; Harvard Business Review, vol. 89, no. 9, 2011 szeptember, 23-25. oldalak (pdf)
A fekete hattyú : avagy a legváratlanabb hatás; Taleb, Nassim Nicholas; Gondolat Kiadó; ISBN: 978 963 693 344 9; 2012
Black swan theory (Wikipédia)