Skip to main content
közigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

KIM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

Szerző: 2013. április 27.No Comments

„…1. § A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdés b) pontja alapján 2013. április 27. napjától 2013. október 27. napjáig dr. Guller Zoltánt miniszteri biztossá nevezem ki.

2. § A miniszteri biztos az Államreform Operatív Program vonatkozásában
a) felügyeli valamennyi projekt megvalósulását,
b) beszámoltatja a kedvezményezett projektgazdákat a projektek megvalósulásáról,
c) monitoring rendszert működtet.

3. § A miniszteri biztos a 2. §-ban meghatározott feladatai ellátása körében irányítja a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Államreform Operatív Programmal kapcsolatos tevékenységét.

4. § A miniszteri biztos a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Államreform Operatív Program projektjeinek vonatkozásában
a) irányítja a projektek menedzsmentjével kapcsolatos feladatokat,
b) részt vesz a 2014–2020-as európai uniós tervezési időszakra vonatkozó közigazgatás-fejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásában.

5. § A miniszteri biztos az Elektronikus Közigazgatási Operatív Program vonatkozásában ellátja a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot érintő projektmenedzsmenttel kapcsolatos feladatokat.

11. § Hatályát veszti a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 37/2012. (X. 31.) KIM utasítás…”

Forrás:
A közigazgatási és igazságügyi miniszter 15/2013. (IV. 26.) KIM utasítása miniszteri biztos kinevezéséről; Hivatalos Értesítő; 2013. évi 18. szám, 2013. április 26.; 2722-2723. oldalak (pdf)