Skip to main content
közigazgatási informatika

Új felhívás adatforrások elemzését támogató tudásmenedzsment rendszer kialakítására

Szerző: 2013. május 26.No Comments

„Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a „Külső és belső adatforrások elemzését támogató tudásmenedzsment rendszer kialakítása” című, EKOP-1.1.18 kódszámú kiemelt felhívás.

A program célja egy széles körben alkalmazható, automatizált információgyűjtő, a kulcsinformációk gyors és alapos feltárását szolgáló és ezek elemzését támogató informatikai alkalmazás bevezetése.

A programra 300 millió Ft áll rendelkezésre.

A projektjavaslat benyújtására 2013. május 24. és 2013. június 22. között van lehetőség.”

„…Egy Intelligens Tudásmenedzsment és Értékelő Elemző rendszer a rendészeti szervek vonatkozásában is szervesen illeszkedik az ügyfélközpontú szolgáltató állam kiépítése és a közigazgatás hatékony működéséhez szükséges központi elektronikus szolgáltatások kialakítása érdekében teendő szakmai lépések és fejlesztések sorába.

A Belügyminisztérium közvetlen irányítása alá eső szervezeteknél meglévő informatikai rendszerekre ráépülő, modulárisan bővíthető alkalmazás kiválthatja a manuális kereső, szűrő, kategorizáló tevékenységet és ezzel a bürokrácia csökkentése mellett, a munkafolyamatok racionalizálásával és automatizálásával gyorsíthatja az ügymenetet, optimalizálva a belső informatikai kapcsolatokat, új dimenziót teremtve az információgyűjtési és azok értékelési, elemzői módszerekben, volumenében és hatékonyságában egyaránt. Támogatná a belső és a külső együttműködő szervezetek munkafolyamatait, az elektronikus csoportmunkát, megoldást kínálva a vezetői monitoring és döntéstámogatási igényekre. Az értékelő folyamat automatizálásával a jelenlegi, manuális módszer megszűnik, így a köztisztviselők ugyanannyi idő alatt lényegesen több értékes adatot nyernek, melyek elemzésével, ezen folyamatoptimalizálás eredményeként, az olyan, eddig láthatatlan összefüggések is kimunkálhatóak és bizonyíthatóak, amelyek eddig nem voltak lehetségesek.

Mindezek eredményeként a közszférában esetlegesen megbúvó korrupciós jellegű összefonódások nagy hatékonysággal lesznek felderíthetőek, ezáltal nő az állampolgárok biztonságérzete és a közhivatalokba vetett bizalmuk, továbbá mindezek járulékos hozama lesz a hivatalok hatékonyságának növekedése.

A Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) hatékony működéséhez elengedhetetlen egy széles körben alkalmazható automatizált információgyűjtő, a rejtőző összefüggések, kulcsinformációk gyors és alapos feltárását szolgáló, és ezek elemzését támogató informatikai alkalmazás bevezetése.

A kialakítás és működtetés egyúttal közvetlenül szolgálja az EKOP és a kormányzati szakstratégiákat, áramvonalasítja és hatékonnyá, valamint költség-hatékonnyá teszi a szervezet belső működését, annak folyamatait, növeli a megelőző és felderítő munka eredményességét, a korrupció visszaszorítását, a közélet tisztaságát.

Az Intelligens Tudásmenedzsment és Értékelő Elemző rendszer XXI. századi technológiára, a szövegbányászatra épülő megoldást biztosíthat az NVSZ számára, amely lehetővé teszi:
· a keresési lehetőségek korábbiakhoz képest új dimenziót jelentő bővítését
· az előzetes szempontok alapján kialakított szakmai monitoring rendszer létrehozását
· a külső adatbázisokból, nyilvántartásokból keletkező nagy mennyiségű szöveges információk gyors, és hatékony megtalálását, eredményes értékelését, elemzését
· a kulcsfontosságú információmorzsák összekapcsolásával az eddig rejtve maradt összefüggések feltárását, ezek automatikus grafikus kapcsolati ábrázolását.

A jelen projekt keretében megvalósítandó fejlesztés illeszkedik a Belügyminisztérium közvetlen irányítása alá eső szervezeteknél meglévő informatikai rendszerekre, azokra ráépülő, modulárisan bővíthető alkalmazás.

Kiválthatja a manuális kereső, szűrő, kategorizáló tevékenységeket és ezzel a bürokrácia csökkentése mellett, a munkafolyamatok racionalizálásával és automatizálásával gyorsíthatja az ügymenetet, optimalizálva a belső informatikai kapcsolatokat, új dimenziót teremtve az információgyűjtési és azok értékelési, elemzői módszereiben, volumenében és hatékonyságában egyaránt. Támogatná a belső és a külső együttműködő szervezetek munkafolyamatait, elektronikus csoportmunkát, megoldást kínálva a vezetői monitoring és döntéstámogatási igényekre.

Az NVSZ 2011. január 1-én alakult, a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálat elemeire épülve, de merőben új, Magyarországon még hagyományok nélküli védelmi szervezetként. Egyik feladata, speciális jellegénél fogva, hogy nagy mennyiségű, szöveges anyagokat vizsgáljon át, ezek között tárja fel az összefüggéseket, nyerje ki a tényadatokat, majd vonjon le helyes következtetéséket. Ezek az anyagok számos forrásból érkezhetnek, így különösen az internetről, az érintett személy(–ek) környezetéből, a szervezet, vagy társszervek dokumentumtárából, jegyzőkönyvekből, valamint számos nyilvántartási adatbázisból.

Jelenleg az egyes forrásrendszerekből a szükséges dokumentumkör lekérdezését, az érkező elemek átolvasását, értékelését, valamint a kinyert információk összefüggéseinek feltárását és megjelenítését egyenként, manuálisan kell végrehajtani.

A munkát jelentősen könnyítené, hatékonyabbá tenné egy olyan informatikai cél szoftverrendszer, amely képes a különböző forrásrendszerekhez kapcsolódni, melyen keresztül lehetőség nyílik egyidejűleg az összes forrásanyagban történő keresésre, csoportosításra, kategorizálásra, értékelésre és elemezésre.

A tervezett Intelligens Tudásmenedzsment és Értékelő Elemző rendszer kialakítása, bevezetése az NVSZ speciális feladatköréből eredően jelentősen hozzájárulhat a közélet tisztaságának, a polgárok közigazgatásba és a kormányzati munkába vetett hitüknek a növeléséhez.

A jelen projekt beépül a BM által elfogadott Intelligens Tudásmenedzsment Rendszer koncepciójába, mely alapja a jelen NVSZ projekttel párhuzamosan, de összhangban azzal, megvalósítás alatt áll…”

Forrás:
Új felhívás adatforrások elemzését támogató tudásmenedzsment rendszer kialakítására; Nemzeti Fejlesztési Ügynökség; 2013. május 24.
Kapcsolódó dokumentumtárak