Skip to main content
jogközigazgatási informatika

Tovább egyszerűsödnek és rövidülnek a hatósági eljárások

Szerző: 2013. június 5.No Comments

„Elfogadta az Országgyűlés a kormány által benyújtott, az elektronikus ügyintézéssel és a közigazgatási hatósági eljárással (Ket.) kapcsolatos törvénymódosító csomagot. A kormány kezdettől fogva elkötelezett a bürokrácia csökkentés iránt, így több lépésben már módosította a Ket.-et, hogy minél inkább ügyfél- és állampolgárbarát legyen a közigazgatás. Ennek része az is, hogy csökkennek a vállalkozások adminisztratív terhei, gyorsulnak az eljárások, hatékonyabban és gyorsabban lehet ügyet intézni. A mostani módosítás az elektronikus ügyintézés fejlesztésével egyszerűsíti és rövidíti a hatósági eljárásokat. A módosítások eredményeként – egy külön kormányrendelettel együtt – lehetővé válik, hogy a kormányablakokban elintézhető ügyek köre 87 új ügykörrel bővüljön, így 2013. július 1-jétől az állampolgárok már 150-féle ügyben fordulhatnak országszerte a kormányablakokhoz.

A Ket. 2011-es módosítása megteremtette, hogy minden hatóság szabadon választottan olyan rendszert hozhat létre, amelyre a mindennapi ügyintézéshez szüksége van. A törvény kialakította a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat (szeüsz), és elindultak a fejlesztésükhöz kapcsolódó uniós projektek. A 2013. július 1-gyel hatályba lépő jogszabály több új szeüsz-t is bevezet, amelyet az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásként határoz meg. Az iratkezelő rendszerek közötti iratáthelyezési szolgáltatással két iratkezelő rendszer képes lesz egymással kapcsolatot létesíteni, adatot cserélni. Lehetővé válik az is, hogy két hatóság ilyen módon is tarthassa a kapcsolatot egymással.

Kialakítják a személyre szabott ügyintézési felületet, amely egységesen, az ügyfelek által testre szabható módon teszi elérhetővé az elektronikus szolgáltatásokat és biztosítja az ahhoz szükséges alapszolgáltatásokat. Lehetővé válik, hogy az ügyfél tipikus ügycsoportosítást kérhessen, pl. az egyéni vállalkozó a tipikus ügyeit, azaz csak azokat a szolgáltatásokat lássa, amelyet használni kíván. Ez az újítás az ismétlődő közigazgatási feladatokat végzők (könyvelők, cégek stb.) számára könnyebbséget jelent.

Szintén fontos újítás a központi érkeztetési ügynök szolgáltatás, amely lehetővé teszi az állandó érkeztetés biztosítását, így minden hatóságnak lesz 0-24 órában működő külső érkeztető felülete, amely gyorsítja az ügyintézést. A központi kézbesítési ügynök szolgáltatás a hatósági eljárás egy nagyon fontos mozzanatát, a kézbesítést tudja átvállalni az ezt alkalmazó hatóságoktól. A központi kézbesítési ügynök szolgáltatás egységes felületén megvalósulhat a papír alapon, ill. különféle rendszerekből érkező küldemények egységes megérkezése, kézbesítése. A jövőben tehát nem kell az egyes hatóságoknak külön felületet biztosítani erre a feladatra, hanem ezt a szolgáltatást használhatják.

Rövidülnek a határidők a filmforgatásokkal kapcsolatban is, ha valaki önkormányzat által fenntartott közterületen szeretne filmet forgatni, akkor ezt az eddigi 30 nap helyett öt nap alatt el tudja intézni. Lehetőség lesz gyorsított ügyintézést is kérni, akkor két nap után már meg lehet kezdeni a filmforgatást. A jövőben a filmforgatásokkal kapcsolatosan az is közterület-használatnak minősül, ha csak kiegészítő tevékenységhez, például a stáb parkolásához kell a helyszín.

A törvénycsomag továbbá – más törvényekkel együtt – több mint 400, hatóságok által vezetett nyilvántartást közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősít, amelynek jelentősége, hogy erősödik e nyilvántartások közbizalmi funkciója, egyértelművé válik, hogy melyek azok a nyilvántartások, amelyek kapcsán a közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozó garanciális szabályokat kell érvényesíteni. E nyilvántartások közhiteles adattartalmát az ellenkező bizonyításáig mindenki köteles valónak elfogadni; mindez az ügyfelek, harmadik személyek és azon hatóságok szempontjából nyer relevanciát, akik, amelyek valamely további eljárásukban ezeket az adatokat fel kívánják használni.”

Forrás:
Tovább egyszerűsödnek és rövidülnek a hatósági eljárások; Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium; 2013. június 3.