Skip to main content
közigazgatás: külföldönközigazgatás: magyar

A Területi Kormányhivatalok Európai Szervezetének (EASTR) konferenciája

Szerző: 2013. június 9.No Comments

„Június 6-8. között rendezik meg a Területi Kormányhivatalok Európai Szervezetének (EASTR) 20. konferenciáját. Az esemény a helyi tapasztalatok uniós döntéshozatalba való becsatornázásának és a tagállami jó példák bemutatásának fontos színtere. A norvég házigazdák az idei évben a környezetvédelem és az ipari fejlesztés összehangolását választották témának. A Rádió Orient műsorában Zöld-Nagy Viktória elmondta, a magyar fél a nemzetgazdasági szempontból kiemelt projektek koordinátori szerepköréről fog beszélni. A helyettes államtitkár a konferencia napirendjének bemutatása mellett a határ menti együttműködések és a komplex fejlesztési terek igényéről is beszélt.

A stabil közigazgatás és államszervezet működtetésében évszázados jó példa a francia prefektusi rendszer. A Napóleoni idők óta folyamatos struktúra mintájára készült el a magyar kormányhivatali rendszer, a közigazgatás szervezési alapelveket a franciáktól vettük át. A Rádió Orient műsorában Zöld-Nagy Viktória kiemelte, a magyar reform szélesebb körű, szervezeti integrációt valósít meg. „A franciák által 200 év alatt kialakított stabil közigazgatási rendszert Magyarországon néhány év alatt sikerült felállítani” – emelte ki a francia kollégák véleményét a helyettes államtitkár.

Zöld-Nagy Viktória elmondta, a közigazgatási rendszerek között nem lehet rangsort állítani, az országok eltérő közigazgatási berendezkedéseket valósítanak meg. A különbségek miatt nehéz az összehasonlítás, ennek ellenére a tendenciák figyelemmel kísérése, a közigazgatás fejlesztése és az új típusú elemek bevezetése folyamatos az államokban. A helyi tapasztalatok uniós döntéshozatalba való becsatornázásának és a tagállami jó példák bemutatásának fontos színtere a Területi Kormányhivatalok Európai Szervezetének (EASTR) konferenciája.

Az OrientPress Hírügynökség közigazgatási rádiójának vendége elmondta, a szervezet erős kapcsolatokat ápol az OECD-vel. Az EASTR rendezvénynek 2011 májusában a soros elnökséggel párhuzamosan Magyarország adott otthont. A 2013. június 6-8. közötti rendezvény Norvégiában lesz. „Az európai napoknak mindig aktuális témája van. A magyar rendezvény fókuszában a nagy rendszer-átalakítások álltak. Az általános államigazgatás áttekintésének nagyon örültek a tagállamok, a pénzügyi válság miatt jelentősen átalakult rendszerek vizsgálata indokolt volt. Az alrendszerek hatékonyabb működése miatt sok állam racionalizálta működését, lefaragott működési költségeiből” – beszélt a korábbi tematikákról a helyettes államtitkár.

Az idei évben a norvégok a környezetvédelem és az ipari fejlesztés összehangolását választották. Zöld-Nagy Viktória kiemelte, fontos, hogy az ipari fejlesztés támogatása mellett a környezetvédelmi szempontokat se hanyagolják el. „A kormány területi képviselői mediátorként működnek az adott térségben. A jogszabályban rögzített feladatok mellett együtt kell működniük az összes helyi szereplővel. Az ország gazdaságának működőképességéhez hatékony és stabil közigazgatás kell, melynek kialakításában fontos a kormány arcainak tevékenysége” – jelentette ki a közigazgatási rádió vendége.

A szigorú uniós környezetvédelmi irányelvekkel szemben fejleszteni kell a pénzügyi válságban visszaesett vagy megtorpant gazdaságokat. A két terület párhuzamos érvényesüléséhez a helyi érintettek mellett uniós szakemberek is részt vesznek a júniusi eseményen – hangsúlyozta a vendég. Zöld-Nagy Viktória elmondta, a magyar fél a nemzetgazdasági szempontból kiemelt projektek koordinátori szerepköréről fog beszélni. „Az eljárási határidők rövidítésével az államigazgatás maga segíti a gazdasági fejlődést és az ipari fellendülést. A projektek koordinátora a helyi szempontok figyelembe vétele miatt mindig egy kijelölt kormánymegbízott” – emelte ki a vendég.

A helyettes államtitkár a Rádió Orient műsorában a vidékfejlesztési projektek komplexitásának igényéről is szót ejtett. „A következő uniós időszakban több eszköz lesz a közös határ menti fejlesztésekre. A határszakaszokon működő európai területi együttműködési program külön operatív programból biztosít forrásokat az együttműködéseknek. Az uniós igény a komplex fejlesztés és tervezés, az egysíkú tervek elkerülése. A jövőben kiemelten fontos terület lesz a határon átnyúló foglalkoztatáspolitika és oktatás” – jelentette ki Zöld-Nagy Viktória. Hozzátette, ebben nagy szerepet játszanak az európai területi társulások (ETT). A magyar fél sikeresen él ezekkel a lehetőségekkel: a szlovák határon több mint 100 önkormányzat vesz részt ilyen társulásokban. „Az unió támogatja a határon átnyúló összefogást, sok forrást hívhatnak le az ETT-k. Az irány a határ menti települések intézményesített együttműködése felé vezet” – zárta szavait a helyettes államtitkár.”

Forrás:
Az Európai Területi Társulásokban még sok erő van; OrientPress; 2013. június 6.