közigazgatás: magyar

Az egyablakos ügyintézés szerves része a jó állam koncepciójának

Szerző: 2013. június 9.No Comments

„A közigazgatás fejlesztését célzó Magyary Program része az egyszerűsített, egyablakos ügyintézés kialakítása. Jelenleg az ország 29 pontján működnek a kormányzat integrált ügyfélszolgálati irodái, a kormányablakok, számuk az év végére várhatóan 300-ra bővül. Az ügykörök száma is növekedni fog: júliustól 63 helyett 150 ügytípusban nyújtanak segítséget és tájékoztatást az ügyfeleknek. A Rádió Orient műsorában Kovács Sándorné, a KIH illetékes igazgatóságának vezetője mutatta be a területi közigazgatás szervezésének feladatait és működését.

„Az igazgatóság felel a kormányhivatalok működési rendszereinek egységesítéséért, az ügykörök bővítéséért. Munkatársaink tartják a kapcsolatot a nemzetközi ügykörök kapcsán többek között az OECD-vel is. Feladatunk az egységes, Kormányhivatalok számára előnyös szerződési rendszer kialakítása, döntések előkészítéséhez adatok, elemzések, beszámolók készítése, ellenőrzések lefolytatása” – fejtette ki Kovács Sándorné. A KIH területi közigazgatási szervek irányításáért felelős koordinációs igazgatója elmondta, nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a meglévő humán erőforrás tudását hatékonyan kamatoztassák. Szakmai felkészültség mellett „lényeges, hogy minden kolléga érezze, a munkájára szükség van, és tisztában legyen azzal, hogy a legfőbb értékek a közjó szolgálata, az önzetlenség és a tisztesség.”

A KIH területi közigazgatási szervek irányításáért felelős koordinációs igazgatósága három főosztályra épül. A Kormányhivatali Igazgatási és Jogi Főosztály a kormányhivatalok működésének egységes szabályozásáért felel, összehangoló feladatot lát el jogszabályok és szerződések előkészítésében. Valamint gondoskodik a feladatok és hatáskörök kialakításáról és karbantartásáról, a kormányablakok ügyintézőinek munkáját támogató tudásbázis kialakításáról és aktualizálásáról. A Koordinációs Főosztály elsősorban féléves és éves szintű beszámolókat készít a kormányhivatalok működéséről, melyek a döntések előkészítésében képeznek fontos alapot. A Rendszerszervezési és Dokumentációs Főosztály az iratkezeléssel és a működési rendszerekkel kapcsolatos szabályozási és szervezési feladatokat fogja össze. Kovács Sándorné hangsúlyozta az adatvédelem fontosságát, és hozzátette, az informatikai és az információ biztonság szabályozásának célja, hogy „az egyértelmű hatáskör és felelősség meghatározható legyen.” Ezen a területen az igazgatóság együttműködik a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalával is.

A jó állam koncepciójának megvalósítására a kormány szervezeti reformokat indított, melyek közül a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program részeként zajlott a területi közigazgatás átszervezése, a járásrendszer és a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakítása. A 33 dekoncentrált államigazgatási szervből 14 a kormányhivatalok szervezetébe integrálódott. Megjelent az egyablakos ügyintézési rend új modellje: 2011. január 3-ától 29 helyszínen nyíltak meg úgynevezett kormányablakok, a kormányzat integrált ügyfélszolgálati irodái. A kormányablakok száma és ügyköre folyamatosan bővül, 2014-re várhatóan 300 Kormányablak várja az ügyfeleket. A járásszékhelyeken egyedülállóan hosszú fogadási idő biztosított: munkanapokon 8 és 20 óra között. „Fő célkitűzésünk, hogy a kormányablakok ne csupán az adott ágazat ügyköreit intézzék, hanem valamennyi államigazgatási, hatósági ügykör egy helyen legyen intézhető.”-mondta az igazgató asszony.

A kormányablakok hatékonyabb működését szolgálja az ÁROP-2011-1.2.9 program is, amely az ’ügyfélszolgálati élethelyzetek, eljárások kidolgozása’ címet viseli. Az 500 milliós költségvetésű projekt keretében egy jogi tudásbázist alakítanak ki, amelynek tartalmát mintegy 2500 kérelemre, bejelentésre induló első fokú hatósági eljárásnak előre kialakult struktúra szerinti leírása képezi. „Az egyes hatósági ügytípusok élethelyzetek köré vannak csoportosítva, annak érdekében, hogy az állampolgárok teljes körű tájékoztatást kapjanak, egy adott szituációban milyen ügyeket kell intézzenek, milyen jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek.” Az igazgatónő hozzátette: „A magyar közigazgatásban ez a megközelítés korábban nem létezett, így a projekt keretében kialakított rendszer egyértelműen úttörő munkának tekinthető.”

A tudásbázis az ügyintéző munkájának szakmai alapját adja, s ezért fontos feltétel a kormányablakok személyi állományával szemben a szükséges felkészítést biztosító képzés elvégzése is. Nemcsak a speciális szakmai tudást, hanem közigazgatási alapismereteket is elsajátíthatnak a résztvevők, illetve különböző például konfliktuskezelési tréningen is részt vesznek. „Az új informatikai rendszer, a tudásbázis kialakítása és az ügyintézők képzése is azt a célt szolgálja, hogy az ügyfelek elégedettek legyenek.”

A visszajelzések pozitívak, a kormányablakok ügyfeleinek elégedettsége a kérdőíves felmérések szerint 95 százalékos – emelte ki a KIH igazgatója…”

Forrás:
‘Az egyablakos ügyintézés szerves része a jó állam koncepciójának’; OrientPress; 2013. június 6.