közigazgatás: magyartörvények, határozatok

KIM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok Egységes Iratkezelési Szabályzatáról

Szerző: 2013. június 26.No Comments

„…1. § A fővárosi és megyei kormányhivatalok a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységei (a továbbiakban: törzshivatal), ágazati szakigazgatási szervei (a továbbiakban: szakigazgatási szerv) és a járási hivatalvezető által közvetlenül vezetett járási törzshivatalból és járási szakigazgatási szervekből álló járási, illetve a fővárosban fővárosi kerületi hivatalai (a továbbiakban együtt: járási hivatal) (a továbbiakban: Kormányhivatal) Egységes Iratkezelési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) a mellékletben foglaltak szerint határozom meg…”

Forrás:
A közigazgatási és igazságügyi miniszter 20/2013. (VI. 25.) KIM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok Egységes Iratkezelési Szabályzatáról; Hivatalos Értesítő; 2013. évi 31. szám, 2013. június 25.; 4851-4946. oldalak (pdf)