Skip to main content
gazdaságközigazgatási informatika

E-számlázás a közbeszerzésben: újabb lépés a végpontok közötti e-beszerzés és e-kormányzat felé Európában

Szerző: 2013. június 26.No Comments

„Az Európai Bizottság ma irányelvjavaslatot terjesztett elő az e-számlázásról a közbeszerzések terén. Ezt egy közlemény kíséri, amelyben a Bizottság felvázolja elképzeléseit a közbeszerzési folyamat teljes körű digitalizálásáról, az úgynevezett „végpontok közötti e-beszerzésről”.

Az e-számlázás fontos lépés a digitális menetrend egyik prioritása, az európai papírmentes közigazgatás (e-kormányzat) felé, és jelentős gazdasági és környezetvédelmi előnyökkel kecsegtet. A Bizottság becslései szerint az e-számlázás közbeszerzésben való bevezetésével uniós szinten akár 2,3 milliárd EUR megtakarítást is el lehetne érni.

Michel Barnier, a belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos kijelentette: „Az Európai Bizottság prioritásként kezeli annak biztosítását, hogy az uniós közigazgatások korszerűek legyenek és hatékonyan működjenek. Az e-beszerzésre és különösen az e-számlázásra történő átállás jelentős megtakarításokat eredményezhet, és mind a kormányok, mind a belső piacon tevékenykedő vállalkozások ezreinek dolgát megkönnyítheti. A papíralapú ügyintézésről a teljesen automatizált számlázásra történő átállás a számlafogadás költségeit 30–50 EUR-ról 1 EUR-ra csökkentheti. Ez értékes és hasznos megtakarítás a jelenlegi gazdasági helyzetben. A közszférának – legnagyobb megrendelőként – vezető szerepet kell vállalnia az e-közbeszerzés kiaknázásának ösztönzésében.”

A kezdeményezések kulcselemei:
E-számlázás
A közbeszerzésekben megvalósuló elektronikus számlázásról szóló irányelvtervezet javaslatot tesz az európai e-számlázási szabvány kialakítására, amely a várakozások szerint javítani fogja a különböző, főként nemzeti szintű e-számlázási rendszerek interoperabilitását.

További célja a jogbizonytalanság és a túlzott összetettség kiküszöbölése, valamint azon gazdasági szereplők megóvása a működési többletköltségektől, akik jelenleg tagállamonként eltérő elektronikus számlákat kénytelenek használni. Emellett hozzá fog járulni az e-számlázás jobb kihasználásához Európában. Ez jelenleg igen csekély mértékű: csupán az összes számla 4–15 %-át teszi ki.

Végpontok közötti beszerzés
A végpontok közötti beszerzésről szóló közlemény tágabb összefüggésbe helyezi a közbeszerzésben megvalósuló e-számlázásról szóló irányelvtervezetet, és körvonalazza a közbeszerzési folyamatról alkotott bizottsági elképzeléseket. Feltérképezi az e-közigazgatás és az e-számlázás végrehajtásának jelenlegi helyzetét az EU-ban, és kijelöli azokat a területeket, amelyeken a végpontok közötti beszerzésre való átállás érdekében további intézkedésekre van szükség:

  • A közbeszerzésben az e-számlázás szabály legyen, ne pedig kivétel;
  • A szabványosítási munka előmozdítása;
  • A végpontok közötti beszerzés nemzeti stratégiáinak kialakítása;
  • A bevált gyakorlatok megosztása.

A közlemény alapul fog szolgálni a közbeszerzési folyamat további digitalizálására vonatkozó esetleges jövőbeni kezdeményezésekhez.

Háttér-információk:
Az Európa 2020 stratégia egyik pillérét alkotó európai digitális menetrend a modern és versenyképes uniós gazdaság nélkülözhetetlen elemeként határozza meg az e-kormányzatot és a digitalizált egységes piacot. E kereten belül a Bizottság jelentős erőfeszítéseket tett az uniós közbeszerzések digitalizálása érdekében. 2011 végén a közbeszerzés jogi kereteinek korszerűsítésén belül (IP/11/1580) a Bizottság arra vonatkozó javaslatot tett, hogy EU-szerte tegyék kötelezővé az elektronikus tájékoztatást, a beszerzési dokumentációhoz való elektronikus hozzáférést és a pályázatok elektronikus benyújtását. A közbeszerzési szabályok e felülvizsgálatáról szóló tárgyalások már a végső szakaszban vannak.

2012 áprilisában tették közzé az e-beszerzési stratégiáról szóló közleményt (IP/12/389), amelyben ismertették az e-beszerzésre történő átállás stratégiáját. A Bizottság 2010-ben jelentette meg „Az elektronikus számlázás előnyeinek kiaknázása Európában” című közleményét, amely arra buzdította a tagállamokat, hogy vezessék be az e-számlázást és orvosolják a meglévő e-számlázási rendszerek interoperabilitásának hiányából fakadó problémákat. Emellett felszólította a tagállamokat, hogy 2020-ig tegyék az e-számlázást a számlakiállítás standard módjává. Az Európai Tanács 2012-ben szólalt fel az e-számlázás előmozdítása érdekében, az Európai Parlament pedig hangot adott véleményének, miszerint az e-számlázást 2016-ra kötelezővé kellene tenni a közbeszerzésben. E felhívásoknak és a rendszer kínálta előnyöknek köszönhetően 2012 októberében a második egységes piaci intézkedéscsomag (IP/12/1054) a tizenkét kulcsfontosságú intézkedés egyikeként jelölte meg a közbeszerzésben megvalósuló e-számlázásra irányuló javaslatot.

A közbeszerzések kezelése elsődleges jelentőségű a költségvetési konszolidáció jelen helyzetében. A termékekre, munkára és szolgáltatásokra fordított állami kiadások az EU GDP-jének 19 %-át teszik ki, így a hatékonyabb kezelés jelentős mértékben hozzájárulhat a közkiadások hatékonyságának átfogó javításához. A hatékony közigazgatás az uniós gazdaság versenyképességének kulcsfontosságú összetevője. A Bizottság 2012-es és 2013-as éves növekedési jelentésében az öt prioritás egyikeként határozta meg a közigazgatás korszerűsítését. A közbeszerzések reformja, a közigazgatás digitalizálása, az adminisztratív terhek enyhítése és a fokozott átláthatóság egytől egyig a növekedést serkentik.

A végpontok közötti e-beszerzésre való átállás mindezen előnyöket megvalósíthatja, sőt, továbbiakat is generálhat: a piaci szereplők számára jelentős megtakarításokat és egyszerűsítéseket eredményezhet, ösztönözheti az innovációt és lendületet adhat a közigazgatás egyes területeinek szerkezeti újragondolásához. Emellett elősegítheti a kkv-k közbeszerzésekben való részvételét azáltal, hogy enyhíti az adminisztratív terheket, javítja az üzleti lehetőségek átláthatóságát és csökkenti a részvételi költségeket.

Következő lépések
Az e-számlázásról szóló bizottsági javaslatot jóváhagyás céljából a Miniszterek Tanácsa és az Európai Parlament elé terjesztik.

Lásd még: MEMO/13/614

Az EU közbeszerzési politikájáról az alábbi internetcímen talál további információt:
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/payments/einvoicing/index_en.htm

Forrás:
E-számlázás a közbeszerzésben: újabb lépés a végpontok közötti e-beszerzés és e-kormányzat felé Európában; Európai Bizottság; IP/13/608, 2013. június 26.
E-invoicing in public procurement: another step towards end-to-end e-procurement and e-government in Europe – frequently asked questions; Európai Bizottság; MEMO/13/614, 2013. június 26.