közigazgatás: magyar

Folyamatos az önkormányzati belső kontrollok ellenőrzése

Szerző: 2013. június 27.No Comments

„Az Állami Számvevőszék újabb négy településen – Dunapataj, Kétegyháza, Ősi és Tarnabod – zárta le az önkormányzatok belső kontrolljainak ellenőrzését és hozta nyilvánosságra a jelentéseket. Az ÁSZ hangsúlyozza, hogy a megfelelően kiépített és működtetett belső kontrollrendszer jelentősen hozzájárul a korrupciós kockázatok csökkentéséhez. Közben a közelmúltban újabb 20 településen indultak meg az ellenőrzések.

Az Állami Számvevőszék közreműködik a korrupciós kockázatok és a korrupció elleni fellépés hatékony és eredményes eszközeinek beazonosításában, alkalmazásában, továbbá használatuk elterjesztésében, az integritás alapú közigazgatási kultúra kialakításában. Az ellenőrzés megtervezése során kiválasztott kulcskontrollok hangsúlyos szerepet játszanak az integritás szempontjából lényeges csalás és korrupciós kockázatok megelőzésében, illetve feltárásában is, ezáltal a lezárult ellenőrzésekkel hatékonyabbá és eredményesebbé válhat a korrupció elleni fellépés, illetve a korrupciós kockázatokkal szembeni védettség.

A belső kontrollrendszer kiépítése és működtetése nélkül nem valósítható meg a közpénzek, a közvagyon szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználása. Az Állami Számvevőszék 2012-ben és 2013-ban úgynevezett pilot (próba) jelleggel települési önkormányzatoknál végzett a belső kontrollrendszerre irányuló ellenőrzéseket, amelynek keretében a Bács-Kiskun megyei Dunapataj, a Békés megyei Kétegyháza, a Veszprém megyei Ősi, valamint a Heves megyei Tarnabod települések esetében zárult le az ellenőrzés. Utóbbi az ellenőrzött időszakban a Tarnazsadány-Tarnabod Körjegyzőséghez tartozott.

Az ellenőrzések célja annak értékelése volt, hogy az önkormányzatok a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakították-e ki a belső kontrollrendszereiket, megfelelően működtették-e a gazdálkodás folyamatában kulcsszerepet betöltő szakmai teljesítésigazolás és utalvány ellenjegyzés kontrolltevékenységeit, valamint biztosították-e a belső ellenőrzés szabályos és eredményes működését.

Dunapataj, Kétegyháza, Ősi és Tarnabod ellenőrzése
Az ellenőrzések során az ÁSZ megállapította, hogy az összesített értékelés alapján a belső kontrollrendszer kialakítása egyik település esetében sem volt megfelelő. Ez kockázatot jelent az önkormányzati tevékenységek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes végrehajtása során – hívja fel a figyelmet a jelentésekben az ÁSZ.

A pénzügyi folyamatokban kulcsszerepet betöltő kontrollok működésének megfelelősége Dunapataj önkormányzata esetében kiváló, a többi három önkormányzat (Kétegyháza, Ősi, Tarnabod) esetében viszont gyenge volt. A számvevőszéki ellenőrzés az ellenőrzött tételek vonatkozásában a rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján kár bekövetkeztére utaló adatot, tényt – Tarnabod kivételével – nem állapított meg, azonban a kulcskontrollok jogszabályi előírásoknak nem megfelelő, gyenge működése miatt Kétegyházán, Ősiben és Tarnabodon fennáll a hibák bekövetkezésének kockázata – áll a jelentésekben.

Az ellenőrzések során az ÁSZ megállapította, hogy a belső ellenőrzés működése 2009 és 2011 között egyik önkormányzatnál sem volt eredményes. Kétegyházán, Ősiben és Tarnabodon azért nem, mert a belső ellenőrzés szabályozása és működése az összegző értékelés alapján az ellenőrzött időszak egészét tekintve a jogszabályi előírásoknak nem felelt meg; Kétegyházán továbbá a meghatározottak közül legalább két területen nem végeztek ellenőrzést, és a javaslatok hasznosításáról nem intézkedtek.

Ősiben a belső ellenőrzések során a belső kontrollok kialakításának és működésének hiányosságait teljes körűen nem tárták fel, és nem javították ki; Tarnabodon belső ellenőrzést nem végeztek, ezáltal nem tárták fel a belső kontrollrendszer kialakításának elmaradását és a gazdálkodásban kulcsszerepet betöltő belső kontrollok kialakításának és működésének hiányosságait.

Dunapataj önkormányzatánál a belső ellenőrzés működése a jogszabályi előírásoknak ugyan megfelelt, azonban a meghatározottak közül legalább két területen nem végeztek ellenőrzést, továbbá a belső ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetéséről, a javaslatok hasznosításáról nem intézkedtek.

Az Állami Számvevőszék három település esetében (Kétegyháza, Ősi, Tarnabod) a polgármesternek és az illetékes jegyzőnek, Dunapataj esetében pedig csak a jegyzőnek tett javaslatokat a feltárt szabálytalanságok megszüntetésére, valamint a hiányosságok kijavítására. Az ellenőrzött szervezetek vezetőinek az Állami Számvevőszékről szóló törvény rendelkezései alapján intézkedési tervet kell készíteniük.

További önkormányzatoknál zajlik a belső kontrollok ellenőrzése
A most lezárult ellenőrzésekkel együtt február közepe óta már 28 önkormányzat belső kontrolljairól szóló jelentést hozott nyilvánosságra az Állami Számvevőszék és jelenleg 10 településen van folyamatban, valamint a közelmúltban további 20 településen indult meg a belső kontrollrendszerek kialakításának, az egyes kontrolltevékenységeknek és a belső ellenőrzés működésének ellenőrzése. Az elkészült jelentések teljes terjedelemben az interneten a www.asz.hu oldalon érhetők el.”

Forrás:
Folyamatos az önkormányzati belső kontrollok ellenőrzése; Állami Számvevőszék; 2013. június 25.