közigazgatás: magyarszakirodalom

A szervezeti kultúra és a vezetési tulajdonságok szerepe a regionális versenyképességben, az Észak-Alföld régió önkormányzatainál

Szerző: 2013. július 4.No Comments

„…Értekezésem fő célkitűzése, hogy kapcsolatot találjak az önkormányzatok szervezeti kultúrája és vezetése valamint a régió versenyképessége között és ennek rendeltem alá a további céljaimat.

A szervezeti kultúra, a vezetés és a versenyképesség témakörében tanulmányoztam a hazai és a nemzetközi szakirodalmat. A szervezeti kultúrával az 1980-as évek elejétől kezdtek el élénkebben foglalkozni, ugyanis a japán vállalatok a termelésben mutatott magas minőségi színvonalának ismeretében.

RAKOSA (2002) a GLOBE kérdőív segítségével már mért minisztériumi szervezeteket, az önkormányzatok szervezeti kultúrájának és vezetésének vizsgálata azonban háttérbe szorult, inkább más tudományterületek (közgazdaságtan, történelem, gazdálkodás) kerültek a vizsgálatok középpontjába.

Az Észak-alföldi régió önkormányzatainak komplex szervezeti kultúra és vezetésvizsgálata a GLOBE kérdőív segítségével eddig nem történt meg. Az Észak-alföldi régió a magyar régiók között az utolsó az egy főre jutó GDP tekintetében és a második legrosszabb a munkanélküliségi rátája. Ezért is fontos a kapcsolat azonosítása az önkormányzatok tevékenysége és a régió egy főre jutó jövedelme között, mely meghatározza a régió versenyképességét. A versenyképesség meghatározására számos modell áll rendelkezésre (HUGGINS, 2003; PORTER, 1990; LENGYEL, 2003; EURÓPAI UNIÓ, 1996), és a versenyképességi modellek alapján alakítottam ki saját kutatási modellemet, mellyel meghatározhatom az önkormányzatok sikerességi faktorait. A versenyképesség sikerességi faktorainak, alaptényezőinek és alapkategóriának a dolgozatban vizsgált jellemzői igazolják, hogy az Észak-Alföld versenyképessége több tekintetben fejlesztést igényel…”

Forrás:
A szervezeti kultúra és a vezetési tulajdonságok szerepe a regionális versenyképességben, az Észak-alföldi regió önkormányzatainál; Matkó Andrea Emese; Debreceni Egyetem, Ihrig Károly Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola; 2013. július 1. (pdf)