Találat: Észak-Alföld régió

A francia és a magyar területfejlesztés összehasonlító vizsgálata

A doktori dolgozat nagyon érdekesnek tűnik, egyrészt megismerhető belőle a francia és a magyar területfejlesztés története, másrészt felállít a szerző néhány hipotézist is a francia tapasztalok hasznosítására. Bővebb ismertetésre nehezen vállalkozhatunk, mivel a szerző jelszavas védelemmel tette lehetetlenné a dokumentumból való másolást, vagy nyomtatást. Elolvasni megengedett. Forrás: A francia és a magyar területfejlesztés összehasonlító vizsgálata – Területfejlesztés és regionalizáció Franciaország és Magyarország példáján; Tőkés Tibor; Debreceni Egyetem, Földtudományok Doktori Iskola; 2013. december 20. (pdf)

Részletek

A szervezeti kultúra és a vezetési tulajdonságok szerepe a regionális versenyképességben, az Észak-Alföld régió önkormányzatainál

„...Értekezésem fő célkitűzése, hogy kapcsolatot találjak az önkormányzatok szervezeti kultúrája és vezetése valamint a régió versenyképessége között és ennek rendeltem alá a további céljaimat. ... A szervezeti kultúra, a vezetés és a versenyképesség témakörében tanulmányoztam a hazai és a nemzetközi szakirodalmat. A szervezeti kultúrával az 1980-as évek elejétől kezdtek el élénkebben foglalkozni, ugyanis a japán vállalatok a termelésben mutatott magas minőségi színvonalának ismeretében. ... RAKOSA (2002) a GLOBE kérdőív segítségével már mért minisztériumi szervezeteket, az önkormányzatok szervezeti kultúrájának és vezetésének vizsgálata azonban...

Részletek