Internetmédiapolitikai informatikaszakirodalom

Nyilvános diplomácia

Szerző: 2013. július 4.No Comments

„…Az államok nemzetközi versenyképességét és külpolitikai mozgásterét gazdasági és katonai hatalmuk mellett imázsuk is befolyásolja. Számos ország felismerte a vonzó országkép jelentőségét, s ezért nyit a külföldi közvélemény felé. Ezek az országok más országok közvéleményét, véleményvezéreit és a diplomaták körén kívül eső elitjeit is törekszenek megnyerni.

A nyilvános diplomácia célja az ország külpolitikai mozgásterének és versenyképességének növelése a diplomaták körén kívül eső célcsoportokkal való kommunikáció – azaz információ átadás és kapcsolatépítés – révén. A nyilvános diplomácia a klasszikus diplomácia célkitűzéseit támogatja a partner országokban elfogadó, támogató közeg és kommunikációs hálózatok kialakításával. Azon tevékenységek összessége, melyek arra irányulnak, hogy egy ország kormánya, szervezetei, vállalatai és magánszemélyei befolyásolják más országok kormányát, szervezeteit, vállalatait és magánszemélyeit a nemzetközi kommunikáció – az információ és kapcsolatépítés – segítségével.

Kutatásom során arra kerestem a választ, hogy a magyar országkép formálásában hogyan lehet segítségünkre a nyilvános diplomácia. Hogyan és főként miről kommunikáljunk? Mi lehet a mi témánk, az a magyar szegmens, melyet hosszú távon is kommunikációnk középpontjába állíthatunk?

A fenti kérdések megválaszolásához áttekintettem a nyilvános diplomácia történetét, különös tekintettel a kis, illetve kelet- közép-európai államok tapasztalataira, hogy a magyar nyilvános diplomácia számára vonjak le tanulságokat. Továbbá médiaelemzéssel vizsgáltam a magyar országkép alakulását hazánk európai uniós soros elnöksége alatt, illetve külföldi kommunikációs szakemberek bevonásával igyekeztem feltárni a magyar nyilvános diplomácia számára ideális kommunikációs szegmenst.

A fentiek alapján felvázoltam egy ideális, hosszú távú kommunikációs stratégia fő elemeit – a nyilvános diplomáciai stratégiát ugyanis nem érdemes kizárólag projekt szinten, néhány hónapos vagy éves időszakra tervezni…”

Forrás:
Nyilvános diplomácia; Simon-Nagy Lilla; Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi kapcsolatok Doktori Iskola; 2013. június 27. (pdf)