közigazgatás: magyar

Indul a Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása projekt

Szerző: 2013. július 31.No Comments

„A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal megvalósításában elindult az Államreform Operatív Program 1.1.15. számú, Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása című projekt. Az államműködés megújítását célzó, uniós finanszírozású kormányzati intézkedések sorába illeszkedő projekt célja, hogy a gazdaság versenyképességének erősítését szolgálja egyes közösségi szolgáltatások innovatív szemléletű átalakításával, új közösségi együttműködések elindításával és a versenyképességi szemlélet elterjesztésével.

A projekt négy részelemből áll össze. Egyfelől, négy önkormányzatnál kísérleti jelleggel Versenyképességi Szerződés előkészítésére kerül sor, amelyek keretében az önkormányzat, a központi kormányzat és a helyi gazdasági szereplők kölcsönös vállalásokra épülő együttműködést alakítanak ki a helyi gazdaság versenyképességének növelésére. Másodsorban, négy kiválasztott közszolgáltatást világítanak át a projekt keretében kiválasztott szakértők: az átvilágítás célja, hogy feltárja, a versenyképesség szempontjából legfontosabb társadalmi csoportok számára megfelelő szolgáltatásokat nyújt-e az állam, továbbá, hogy az érintettek elvárásaira alapozva javítási javaslatokat fogalmazzon meg. Harmadrészt, a versenyképességi innovációs javaslatokat gyűjtő ötletpályázat során az ország bármely területéről lehet a közszféra versenyképesebb működésére vonatkozó javaslatokat tenni. A legjobb ötletek benyújtói lehetőséget kapnak, hogy megfelelő díjazás mellett, szakértők segítségével részletesen kidolgozzák javaslatukat. Negyedrészt, a versenyképességi képzéssorozat keretében a közigazgatás dolgozói, önkormányzatok munkatársai és vállalkozók előadásokon és workshopok-on ismerkedhetnek meg egy új típusú versenyképességi szemlélet legfontosabb gondolataival.”

Forrás:
Indul a Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása projekt; Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal; 2013. július 30.