Skip to main content
közigazgatás: magyarszakirodalom

A bírósági ügyek munkaidőigényének mérése

Szerző: 2013. szeptember 13.No Comments

„A bírói munkateher mérése új törvényi kötelezettség, ám ennek hazánkban nincs kiérlelt módszertana. Tudjuk, hogy a bírói munkatehernek fontos tényezője az érkezett ügyek száma, de valószínű, hogy nagy jelentősége van az ügyek közötti – a befejezésükhöz szükséges munkaidő tekintetében bizonyosan meglévő – különbségeknek is. Jelenleg azonban nem ismerjük pontosan a szükséges munkaidő mennyiségét, nem tudjuk, hogyan lehet ezt mérni, ismeretlen a különböző munkaidő-igényű ügyek eloszlása, és nem tudjuk, hogy a szükséges munkaidő az ügyek milyen más jellemzőivel, milyen jellegű és erősségű összefüggésbe hozható. A tanulmány alapját képező kutatás célja ezeknek a kérdéseknek a megválaszolása, valamint a várható munkaidőigényre vonatkozó, az ügyek kezdőiratainak bizonyos jellemzőiből kiinduló predikció lehetőségének meghatározása volt befejezett bírósági ügyek iratainak retrospektív vizsgálata során nyert adatokból kiindulva, azok statisztikai módszerekkel való elemzése útján.”

Forrás:
A bírósági ügyek munkaidőigényének mérése; Örkényi László; Statisztikai Szemle; 91. évfolyam, 5. szám; 2013. május; 498-522. oldalak (pdf)
melléklet (pdf)