Skip to main content
közigazgatás: magyarszakirodalom

Önkormányzati beruházások finanszírozása az európai uniós támogatások tükrében

Szerző: 2013. szeptember 13.No Comments

„Az önkormányzatok gazdálkodása, jogszabályi helyzete az elmúlt években egyre nagyobb figyelemnek örvend. A fokozott érdeklődés a gyakoribb – de nem feltétlenül pontosabb – híradásoktól a sűrűsödő szakértői elemzéseken át a több mint egy éve tartó közigazgatási reformig terjed. Az átszervezéssel azonban egyelőre csak részben (a megyei önkormányzatok esetén) kerül a felhalmozott adósságállomány kezelésre. Annak ellenére, hogy az önkormányzati adósság államháztartási szinten nem számottevő, helyi szinten jelentős problémákat okozhat a feladatellátásban, a fizetőképességben, valamint közvetve kockázatokat hordozhat az államháztartás számára is. A megjelent vélemények, elemzések szerint az adósságfelhalmozást többnyire az európai uniós (EU) beruházások önerő-igénye indokolta. Ez megfelelő adatbázisok és kimutatások hiányában azonban nehezen alátámasztható. E tanulmány egy újszerű megközelítésben, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség nyilvánosan elérhető projekt-adatbázisára, a KELER Zrt. értékpapír-adatbázisára, valamint a pénzügyi kapacitás elméletére támaszkodik annak vizsgálatában, hogy az EU-beruházások voltak-e az önkormányzatok gyorsuló eladósodásának motorjai. A tanulmányt a beruházások összetételének elemzése zárja: vizsgálatot végzünk arra vonatkozóan, hogy a finanszírozott projektek többletkiadást vagy -bevételt jelenthetnek-e a beruházó önkormányzat számára.”

Forrás:
Önkormányzati beruházások finanszírozása az európai uniós támogatások tükrében; Vasvári Tamás; Statisztikai Szemle; 91. évfolyam, 2. szám; 2013. február; 155-184. oldalak (pdf) (A tanulmány lezárásának időpontja 2012. szeptember 30.!)
melléklet (pdf)