Skip to main content
jogközigazgatás: magyarközigazgatási informatika

Felülvizsgálták a hatósági nyilvántartások és adatok szabályozását

Szerző: 2013. szeptember 24.No Comments

„Az együttműködő képességet és átjárhatóságot kiemelten szem előtt tartva végezték munkájukat a közhiteles nyilvántartásokról, valamint a nemzeti adatvagyon kezeléséről szóló jogszabályok felülvizsgálata című ÁROP 1.2.14. kódszámú projekt szakmai koordinátorai. A projekt kiemelt célja a különféle nyilvántartások logikai struktúrájának egységesítése és technikai összehangolása, az adatbázisok közötti technikai, informatikai együttműködő képesség megteremtése volt. A távlati cél, hogy az így létrejövő keretrendszer ésszerű határidőt szabjon az egyes nyilvántartások számára, tehát markánsan csökkentse az ügyfelek által a hatóságok felé szolgáltatandó dokumentumok számát, ezzel jelentősen rövidítve a különféle eljárások idejét.

A közigazgatás jelenleg ezres nagyságrendű különféle nyilvántartást vezet változatos jogszabályi felhatalmazások és technikai felépítés alapján. A projekt keretében feltérképezték a jelenlegi helyzet minden részletszabályát, majd hatásvizsgálatokkal alátámasztott koncepciót dolgoztak ki az adatbázisok informatikai kezelésének, strukturális felépítésének szabályozásához. Ezáltal válhat lehetővé, hogy csökkenjen az ügyfelek által a hatóságok felé szolgáltatandó dokumentumok száma, és egyben jelentősen lerövidüljön az eljárások ideje is.

A projekt keretében legalább 10 jogszabály részletes felülvizsgálata történt meg, és hangsúlyos szerep jutott az új koncepció gazdasági és költségvetési hatásainak vizsgálatára. A projektben oktatási-képzési tevékenységre is sor került és a kidolgozott módszertan és oktatási háttéranyagok a későbbiekben is hatékonyan fogják szolgálni a kormánytisztviselők oktatását.

Az interoperabilitás, azaz a különböző együttműködő szervezetek e-közigazgatási megoldásai közötti átjárhatóságot megvalósítani kívánó törekvés, egyben az Európa 2020 stratégiai program egyik fontos pontja, hiszen idővel nem csak az egyes Európai Uniós tagországokon belüli, de az országokon átívelő közigazgatási elemek összekapcsolhatóságának is kulcsfontosságú alappillére.

A projekt során kidolgozták a nyilvántartások összehangolására, igazgatásszervezési normalizálására vonatkozó előterjesztéseket, amelyek meghatározzák majd az általános elveket és protokollokat. Ezek segítségével a különféle nyilvántartások adatfelépítése, logikai struktúrája – és ennek megfelelően átjárhatósága – egységesedik, valamint meghonosítják a nyilvántartások technikai hierarchiájának hazánkban eddig ismeretlen gyakorlatát. A szakértők figyelemmel kísérik a többi Európai Uniós tagállam hasonló fejlesztéseit, átemelve belőle a Magyarországon is használható legjobb gyakorlatokat, ezzel megteremtve a lehetőségét, hogy hazánk egyre inkább bekapcsolódasson az európai szintű interoperabilitást célzó fejlesztési irányzatba.

A fenti feladatokat az Új Széchenyi Terv keretén belül, „A közhiteles nyilvántartásokról, valamint a nemzeti adatvagyon kezeléséről szóló jogszabályok felülvizsgálata” című, ÁROP 1.2.14-2012-2012-0001 kódszámú projektben, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, 300 000 000 Ft támogatási keretösszegből valósították meg.”

Forrás:
Felülvizsgálták a hatósági nyilvántartások és adatok szabályozását; Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium; 2013. szeptember 23.