Találat: ÁROP-1.2.14

Felülvizsgálták a hatósági nyilvántartások és adatok szabályozását

„Az együttműködő képességet és átjárhatóságot kiemelten szem előtt tartva végezték munkájukat a közhiteles nyilvántartásokról, valamint a nemzeti adatvagyon kezeléséről szóló jogszabályok felülvizsgálata című ÁROP 1.2.14. kódszámú projekt szakmai koordinátorai. A projekt kiemelt célja a különféle nyilvántartások logikai struktúrájának egységesítése és technikai összehangolása, az adatbázisok közötti technikai, informatikai együttműködő képesség megteremtése volt. A távlati cél, hogy az így létrejövő keretrendszer ésszerű határidőt szabjon az egyes nyilvántartások számára, tehát markánsan csökkentse az ügyfelek által a hatóságok felé szolgáltatandó dokumentumok számát, ezzel jelentősen rövidítve a...

Részletek

Prezentáció: ÁROP-1.2.14-2012-2012-0001 „A közhiteles nyilvántartásokról, valamint a nemzeti adatvagyon kezeléséről szóló jogszabályok felülvizsgálata” c. projekt

„A 2013. július 24-én megrendezett szakmai napon elhangzott előadás prezentációja.” Forrás: ÁROP-1.2.14-2012-2012-0001 „A közhiteles nyilvántartásokról, valamint a nemzeti adatvagyon kezeléséről szóló jogszabályok felülvizsgálata” c. projekt; Pócsi István; Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium; 2013. július 24.

Részletek

E-közigazgatási Szabályozás 2013

„Ez a kiadvány az Államreform Operatív Program (ÁROP) keretében megvalósított közigazgatás-fejlesztési projektek céljait és eddigi eredményeit mutatja be. 2010 tavaszán hozzákezdtünk a magyar közigazgatás, a magyar állam újjászervezéséhez. A célunk az volt, hogy a közigazgatást ténylegesen a közjó szolgálatába állítsuk, egy eredményes és hatékony államszervezet létrehozásával, a párt-, csoport- és részérdekek legyőzésével a nemzet érdekében dolgozhassunk. A közigazgatás újjászervezésének legnagyobb erénye az önkritika és a rugalmasság, nem egy abszolút célhoz ragaszkodik, hanem a folyton változó adottságokhoz igazodva próbálja elérni azt, hogy a közigazgatás...

Részletek

Jön az ‘okos’ hivatal – ismertették az e-közigazgatási fejlesztéseket

„ Lényegesen lerövidül a várakozással eltöltött idő az E-közigazgatás jogszabályi hátterének módosításaival. Az 'okos' okmányiroda digitálisan tárolja majd például papíralapú születési anyakönyvi kivonatunkat, és akár egy gombnyomással egy másik hivatal, pl. a Magyar Államkincstár rendelkezésére bocsátja, anélkül, hogy minket személyes megjelenésre kényszerítene – számoltak be az e-közigazgatást érintő projektekről szakmai napon a szakemberek. E-közigazgatási szakmai napot tartottak szerdán Budapesten. Az egyes hatóságok és partnerszervezetek részvevőit Dr. Kis Gergely a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Közigazgatási Főosztályának vezetője köszöntötte. A továbbiakban a legátfogóbb e-közigazgatást...

Részletek

A nyilvántartások rendbetételével folytatódik a közigazgatás megújítása

„A nyilvántartások rendbetételével, egységesítésével folytatódik a közigazgatás megújulása. A cél az, hogy ne kelljen az ügyfelektől olyan adatokat kérni a különféle hatósági ügyek intézése során, amit valamelyik állami szerv valahol már nyilvántart. Ezzel is csökken majd azon dokumentumok száma, amelyeket az ügyfeleknek kell a hatóságok számára készíteni, és egyben jelentősen rövidül az eljárások ideje. A közigazgatásban kezelt adatháttér rendbetételével, az adatok megbízhatóságának emelésével, valamint a jogosultak hozzáférésének megfelelő biztosításával folytatódik a közigazgatás megújítása az Államreform Operatív Program keretében. Ennek során áttekintenek több...

Részletek

Közlemény az ÁROP, EKOP projektek döntés-előkészítési eljárásrendjének változásáról

„A 4/2011 (I.28) Kormányrendelet 176/2012. (VII. 26) Kormányrendelettel módosított intézkedései érintik a pályázatok döntés-előkészítési eljárásrendjét. A módosított rendelet hatályon kívül helyezte a Döntés-előkészítő Bizottság alkalmazásának szabályait és megerősítette, hogy a projektjavaslatról a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség dönt. Mindezek értelmében azon konstrukciók esetében, melyek pályázati útmutatóinak kibocsátása 2012. július 29-ét megelőzően megtörtént, de a döntés ezen határnapig nem született meg, valamint azon konstrukciók esetében, melyek pályázati útmutatói 2012. július 29-ét követően kerültek meghirdetésre, Döntés-előkészítő Bizottság nem kerül felállításra.” Forrás: Közlemény az ÁROP, EKOP projektek...

Részletek

Módosítás a közhiteles nyilvántartásokról, valamint a nemzeti adatvagyon kezeléséről szóló jogszabályok felülvizsgálata érdekében kiírt felhívás útmutatójában

"Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent ”A közhiteles nyilvántartásokról, valamint a nemzeti adatvagyon kezeléséről szóló jogszabályok felülvizsgálata” című, ÁROP-1.2.14 kódszámú kiemelt felhívás útmutatóját lecseréltük." Beadási határidő: 2012. 07. 13. (Korábbi határidő: 201 06. 14.) Megvalósítási határidő: 2013. szeptember 30. (nem változott) Pénzügyi zárás határideje: 2013. október 30. (nem változott)   Forrás: Módosítás a közhiteles nyilvántartásokról, valamint a nemzeti adatvagyon kezeléséről szóló jogszabályok felülvizsgálata érdekében kiírt felhívás útmutatójában, NFÜ, 2012. 07. 02. Megjelent a közhiteles nyilvántartásokról, valamint a nemzeti adatvagyon kezeléséről szóló jogszabályok...

Részletek