gazdaságjogközigazgatási informatika

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium – Jogszabálytervezet

Szerző: 2013. szeptember 27.No Comments

„Előterjesztés: A közigazgatási és igazságügyi miniszter ..…/2013. (….) KIM rendelete a számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről szóló 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet és az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 24/2006. (V. 18.) IM rendelet
módosításáról.

Könnyebb eligazodás, egyszerűbb keresés a cégek beszámolói között

A számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről szóló rendelet és az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló rendelet módosításával egyértelműen megállapíthatóvá válnak a cégek által közzétett helyes, illetve valamely okból hibás beszámolók, ezáltal könnyebben és gyorsabban lehet majd közöttük keresni. Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen előterjesztés tervezet, amelynek tartalma módosulhat, ezért ez ebben a formájában nem tekinthető a minisztérium álláspontjának.

A számviteli törvény szerint a cégeknek a törvény rendelkezései alapján összeállított beszámolót, a független könyvvizsgálói jelentést, az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot (beszámoló) a közzétételi költségtérítés megfizetéséről szóló igazolást és az elektronikus űrlapot a kormányzati portál útján kell a céginformációs szolgálat részére megküldeni, amivel a cég letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének is eleget tesz. Jelenleg az Elektronikus Beszámoló Portál az e-beszamolo.kim.gov.hu internetes címen érhető el, ahol a minisztérium a beszámolókba való ingyenes betekintést bárki számára lehetővé teszi. A beszámoló beküldésekor a beküldő az űrlap benyújtásával nyilatkozik arról, hogy az űrlapon megadott adatok a valóságnak megfelelnek, valamint hogy a csatolt okiratban szereplő adatok az elfogadott beszámoló adattartalmával egyezőek. A beszámolók közzététele előtt a minisztérium informatikai és cégadat-egyezőségi ellenőrzést végez, azonban így is előfordulhat, hogy valamely okból hibásnak tekinthető a közzétett beszámoló.

Rögzíti a rendelettervezet, hogy ha a céginformációs szolgálat – a közzétételt követően – azt észleli, hogy a közzétett beszámolóval együtt megküldött űrlapon megadott cégadatok, a beszámolóhoz mellékelt okiratokban feltüntetett adatok nem egyeznek a cégjegyzékben szereplő adatokkal, a beszámolót haladéktalanul eltávolítja a honlapjáról és erről elektronikus értesítést küld a beszámolót benyújtó ügyfélkapus tárhelyére és az adóhatóságnak. A beszámolót ebben az esetben be nem nyújtottnak kell tekinteni. Az eltávolítás tényét a céginformációs szolgálat rögzíti rendszerében és az eltávolított beszámoló a céginformációs szolgálat ügyfélszolgálati helyiségében elektronikusan megtekinthető.

Kimondja a javaslat, hogy a cég kérelmére sem távolítható el a már közzétett beszámoló a céginformációs szolgálat honlapjáról, az bárki számára megismerhető, azonban a céginformációs szolgálat a beszámolót „a cég kérésére visszavont” megkülönböztető jelzéssel látja el, így az információt keresők egyértelműen meg tudják állapítani, melyik a cég által közzétenni kívánt, vagyis legutolsó beszámoló. Ezzel elkerülhetővé válik, hogy ugyanarra az időszakra több beszámoló is a portálon legyen, anélkül, hogy azok között csak alapos áttanulmányozást követően lehessen különbséget tenni.

Az észrevételeket október 2-ig a CGKFO@kim.gov.hu e-mail címre várjuk.”

Forrás:
Előterjesztés: A közigazgatási és igazságügyi miniszter ..…/2013. (….) KIM rendelete a számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről szóló 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet és az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 24/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról; Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2013. szeptember 24. (pdf)