információ röviden

Nemzetközi szemle, 2013. szeptember 30.

Szerző: 2013. szeptember 30.No Comments

Strukturális reformokba kezd a finn kormány
A költségvetési hiány csökkentésének igényét hangoztatva a Finnországot kormányzó koalíció reformprogramot dolgoz ki. Célkitűzéseik között szerepel a helyi önkormányzatok pénzügyeinek átszervezése (önkormányzatok összevonása), a közszolgálatok teljesítményének növelése (jóléti kiadások csökkentése).
Forrás:
Preparations of the government structural reform programme move forward; Finnish Government; 2013. szeptember 26.
Government structural reform; Finnis Government; 2013. szeptember 26.
Finnish government plans to trim generous welfare model; Reuters; 2013. augusztus 29.
Finnish economy: Focus on structural reforms; Danske Bank, Macro Research; 2013. augusztus 30. (pdf)

Nem jó helyre került a vidéki támogatások zöme
Alapvetően nem töltötték be a nekik szánt szerepet a vidéki gazdaság diverzifikálására fordított uniós támogatások – állapítja meg egy, az Európai Számvevőszék által a napokban bemutatott jelentés.
Nem éppen hízelgő mérleget von a vidéki gazdaság sokszínűségének megőrzésére fordított uniós (vidékfejlesztési) támogatások hasznosulásáról az Európai Számvevőszék friss jelentése. Az európai számvevők hat uniós tagország összesen 129 projektdossziéjának tüzetes átvizsgálása után arra a következtetésre jutottak, hogy nem volt elég költséghatékony a vidéki gazdaság diverzifikálására szolgáló uniós támogatás.
Forrás:
Nem jó helyre került a vidéki támogatások zöme; Bruxinfo; 2013. szeptember 23.

Ausztrália: Stratégia készül a térbeli információval kapcsolatos teendőkről
A térbeli információ az az új ismeret és tudás, amely akkor jön létre, amikor a térinformatikai információt és az üzleti információt egyesítjük. Az „üzleti információ” kifejezés angolszász szóhasználatban szokásos megnevezés, valójában sokkal tágabb a jelentése, mint azt az első pillanatra gondolnánk. Idetartoznak a statisztikai adatok, bünügyi információk, az időjárási események, környezetszennyezési adatok stb. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a földrajzi hely [locarion based information] (például egy cím, egy irányítószám, egy választókerület stb.) és az adott helyhez kapcsolódó nem-földrajzi információ egyesítése adja a térbeli információt. Az angolban a „location-based information”-t felváltva használják a következőkkel: spatial data, geospatial, place-based, geographic information.
Új-Dél-Wales ausztrál szövetségi tagállam elkészítette a térbeli információkkal kapcsolatos stratégiájának első vázlatát, amelyet nyilvános véleményezésre bocsájtott. A stratégia legfontosabb területei: a megfelelő képességek és feltételek kialakítása, az új lehetőségek tudatosítása; integrált irányítási mechanizmusok létrehozása; a kormányzat által kezelt téradatok azonosítása és kezelése (információmenedzsment); a kormányzati információk összekötése a téradatokkal; az összkormányzati térinformatikai platformokban (például földhivatalok, térképészet stb.) rejlő lehetőségek kiaknázása. A stratégia a közigazgatás kezelésében lévő térinformatikai rendszereket úgy foglalja egységbe, hogy azok a puszta nyilvántartáson túl új értékek létrehozásában tudnak közreműködni.
Forrás:
NSW Location Intelligence Strategy; NSW Have Your Say; 2013. szeptember 19.
Location intelligence; Wikipédia
Célba érni térkép nélkül? Vállalatvezetés és döntéstámogatás térképi információkra támaszkodva; IQSYS; 2011. április 14. (pdf)

Egyesült Államok: A teljesítménymenedzsment helyzete
Húsz évnyi erőfeszítés után, melynek célja a teljesítmény mérése és megjavítása volt, a szövetségi kormányzat szervei alkalmazni kezdik a folyamatos javítás kultúráját, haladás mutatkozik a döntések megalapozására szolgáló adatok használatában is egy újonnan megjelent jelentés szerint. A legnagyobb haladás a szervezetek legfelső szintjein mutatkozik, nem szivárog le a programok szintjére. A jelentés többek között több mint 50 teljesítmény-javítási vezetővel (Performance Improvement Officer – PIO) folytatott interjún alapszik. Ez utóbbiak törvény szabta feladata elérni, hogy a szervezetek mérjék és javítsák teljesítményüket.
Forrás:
Moving from Process to Practice in Performance Management; Robert Shea; Government Executive; 2013. szeptember 27.
Taking Measure: Moving from Process to Practice in Performance Management; Partnership for Public Service/Grant Thornton; 2013. szeptember 19 (pdf)

Konferencia: Zöldebb közigazgatás az e-kormányzat segítségével
Az uniós 2011-2015-ös E-kormányzati Cselekvési Terv aktívan törekszik a közigazgatási környezetterhelés csökkentésére az e-kormányzat lehetőségeinek alkalmazásával. Erre támaszkodva az Európai Bizottság (DG Connect unit H3 Public Services) és az ePractice.eu konferenciát rendez Brüsszelben. Meg fogják beszélni, hogy a közigazgatási szervezeti folyamatok továbbfejlesztése és a zöld intézkedések (‘green ‘ policies) együttesen hogyan képesek csökkenti a környezeti terhelést. A cél az, hogy konkrét eredménycélokat, jelzőszámokat és értékelési eljárásokat fejlesszenek ki.
Forrás:
Green eGovernment: Making public administration greener with eGovernment; ePractice.eu; 2013. október 16.

Németország: A nyílt kormányzat kultúraváltásra kényszeríti a pártokat
A német választások kapcsán elemezte a pártok programjait a nyílt kormányzat szempontjából Jörn von Lucke a téma neves kutatója. Azelőtt nehezen lehetett volna választást nyerni az e-kormányzatot, vagy a közigazgatási modernizálást a zászlóra tűzve. Mindez változóban van. Mindegyik német parlamenti párt, különböző módon és mértékben, de céljai között szerepelteti a nyílt kormányzás, e-részvétel és átláthatóság jelszavait. Azonban a mindennapi politikai gyakorlatban ezzel járó változások megemésztése nehezen megy.
Forrás:
Open Government zwingt die Parteien zu Kulturwandel; Manfred Klein; eGovernment Computing; 2013. szeptember 13.
Open Government in den Wahlprogrammen zur Bundestagswahl 2013 : Wie steht es mit dem offenen Regierungs- und Verwaltungshandeln?; Jörn von Lucke; Zeppelin Universität; 2013. augusztus 18. (pdf)

Egyesült Államok: Megjegyzések a készülő Országos Nyílt Kormányzati Kezdeményezés 2.0-hoz
Az ACM (Association for Computing Machinery) neves szakmai szervezet közpolitikai részlege az USACM (U.S. Public Policy Council of ACM) ajánlásokat, véleményeket fogalmazott meg a 2011. szeptemberében kiadott Országos Nyílt Kormányzati Kezdeményezés készülő 2.0 kiadásához. Néhány fontosabb közülük::

  • Olyan eszközöket és terveket alakítsanak ki, amelyek lehetővé teszik az információhoz való megnövelt hozzáférést az üzleti világ és a nagyközönség számára
  • Értékeljék a kezdeményezés előrehaladását évente, az eredmény legyen nyilvános
  • Ha a nagyobb társadalmi részvétel eléréséhez informatikai eszközöket is igénybe kívánnak venni, akkor megfelelő társadalmi feltételeket kell teremteni ahhoz, hogy a fejlesztőkön és műszaki szakembereken kívül mások is bekapcsolódjanak (need appropriate social structure)
  • Bátorítsák a visszajelzésre és az állampolgári részvételre alkalmazott eszközök olyan kialakítását, amely lehetővé teszi a sokirányú kommunikációt
  • Több adatkészletet kell a nyilvánosság számára elérhetővé tenni a research.data.gov wbehelyen keresztül

Forrás:
USACM Provides Input On Next Version Of Open Government National Action Plan; Public Policy Blog; 2013. szeptember 24.

A civil kezdeményezések és a közigazgatás összekapcsolása a katasztrófavédelem területén
A közösségi média és más tömeges együttműködési technológiák egyre növekvő használata új lehetőségeket teremt a katasztrófavédelem (disaster management) számára, de új kihívásokat is jelent a szakemberek számára, akik azzal a feladattal néznek szembe, hogy ezeket az eszközöket be kell illeszteniük a létező keretek közé. A kötet egy 2012. szeptemberi szakmai műhely összefoglalója, ahol katasztrófavédelmi szakemberek, válságtérképészettel foglalkozók (crisis mapping: nyílt, online, közösségi eszközök használata valamely esemény és fejleményei valós idejű megjelenítésére és követésére), kutatók és szoftverfejlesztők ültek össze, hogy megvitassák az új technológiák alkalmazásával kapcsolatos kérdéseket.
Forrás:
Connecting Grassroots to Government for Disaster Management: Workshop Summary; Ryan Burns and Lea Shanley; Commons Lab, Science and Technology Innovation Program, Woodrow Wilson International Center for Scholars; 2013. szeptember 5.
(pdf)

Hivatalos riasztás a Twitteren keresztül
Ezentúl a közigazgatási szervezetek biztonságos módon riasztásra használhatják Twitter mikroblog-szolgáltatást az állampolgárok riasztására szükség esetén. A biztonságos mód, azt jelzi, hogy nem lehet visszaélni ezzel a szolgáltatással. Mint hangsúlyozzák ez nem csökkenti a különböző katasztrófavédelmi szervezetek szokásos riasztási csatornáinak jelentőségét, inkább kiegészíti azokat. A lehetőség néhány civil szervezet, mint például a Vöröskereszt, számára is elérhető.
Forrás:
Twitter Launches Alerts; Emergency Management Blogs; 2013. szeptember 26.

Előrejelzésen alapuló bűnüldözés
A jelentés témája az, hogy a rendőri munkát hogyan változtatja meg azoknak az eljárásoknak az átvétele, amelyeket eredetileg a kereskedők dolgoztak ki, hogy a vásárlóikról rendelkezésre álló adatokból megjósolják azok várható viselkedését. A hagyományos rendőri munkát végzők így „adatdetektívvé” válnak, amint azt esettanulmányokon keresztül bemutatja szerző. Ezek az eszközök egyébként a közigazgatás területén számos más helyen is használhatók, nemcsak a bűnüldözésben.
Forrás:
Predictive Policing: Preventing Crime with Data and Analytics; Jennifer Bachner; IBM Center for The Business of Government; 2013. június 12. (pdf)

Készítsünk alkotmányt a Google segítségével!
A neves keresőcég támogatásával az összehasonlító alkotmánytanra szakosodott Comparative Constitutions Project létrehozta a Constitute webhelyet, ahol a világ alkotmányai kereshető formában állnak rendelkezésre, a legkülönfélébb szempontok szerint vannak katalogizálva, nemcsak az egyes alkotmányok, hanem azok része is. Több mint 350 téma szerinti csoportosítás létezik. Részben azoknak szánják, akik alkotmányt írnak, részben az állampolgári nevelés hatásos eszközének tekintik.
Forrás:
Explore the world’s constitutions with a new online tool; Google Official Blog; 2013. szeptember 23.

Azonosító csipkártya a német fogorvosoknak
A német fogorvosok elektronikus személyije (elektronische Zahnarztausweis) 2013. szeptember 13-a óta elérhető Németországban. A szövetségi szakmai szervezet (Bundeszahnärztekammer – BZÄK) által koordinált szabványos megoldás lehetővé teszi a megbízható személyazonosítást, a minősített elektronikus aláírással előállított dokumentumok előállítását, és az ezekhez kapcsolódó számos szolgáltatást.
Forrás:
DE: Dental eID card is now available; ePractice.eu; 2013. szeptember 25.

Anglia: A kreatív gazdaság támogatása
Az angol parlamenti bizottság kiadványa a kreatív gazdaság támogatásával kapcsolatos témák hosszú sorát tekinti át: szellemi tulajdon védelme, finanszírozás, adókedvezmények, regionális iparági klaszterek, oktatás stb. Tartalmazza a bizottsági meghallgatások jegyzőkönyveit is és szakmai szervezetek írásban megküldött véleményét.
Forrás:
Supporting the creative economy, Culture, Media and Sport Committee – Third Report, Vol. I.; 2013. szeptember 26.(pdf)
Supporting the creative economy, Culture, Media and Sport Committee – Third Report, Vol. II.; 2013. szeptember 26.(pdf)

Jelentés az angol vidéki szélessávú programról
Az angol parlamenti bizottság megvizsgálta az egyébként ellátatlan vidéki területek szélessávú elérésnek biztosítására létrehozott programot, amelynek keretében 44 önkormányzatot (vagy önkormányzatok társulásait) támogatnak anyagilag. Az eredeti szándékokkal szemben a program idáig nem tudott értelmezhető versenyt generálni a szállítók között. Rossz volt a tervezés során kialakított megtérülési terv, nem átláthatóak a szállítók, illetve már csak egy szállító van, költségei.
Forrás:
The rural broadband programme, Volume I: Report, together with formal minutes and oral evidence; House of Commons – Committee of Public Accounts; 2013. szeptember 26. (pdf)
The rural broadband programme, Volume II: Written evidence; House of Commons – Committee of Public Accounts; 2013. szeptember 26. (pdf)

A szélessávú távközlés helyzete 2012/2013-ban
Az ENSZ felügyelete alatt elkészült jelentés kiemelt témája a mobil szélessáv. Megállapítja, hogy a mobil szélessávú előfizetések (okostelefonok, táblagépek, WiFi-kapcsolattal rendelkező táskagépek) száma évente 30 százalékkal nő. 2013 végére háromszor annyi mobil szélessávú előfizetés lesz, mint amennyi hagyományos földi vonalú előfizetés. Statisztikai részében a világ országait hasonlítja össze az ENSZ/ITU Broadband Comitee által meghatározott négy kulcsfontosságú tényező tekintetében: szélessávú stratégia megléte, a kezdő szintű szélessávú kapcsolat anyagilag kedvező feltételekkel (fejlődő országokban), háztartások internetes kapcsolata, az Internet elterjedtsége.
Forrás:
The State of Broadband 2013 : Universalizing Broadband; ITU/UNESCO Broadband Commission for Digital Development; 2013. szeptember 21. (sajtóanyag, kísérő filmek és információk)
The State of Broadband 2013 : Universalizing Broadband; 2013. szeptember 21. (jelentés) (pdf)

Nyitott online tömegkurzusok: két szakirodalmi áttekintés és egy konferencia
The Maturing of the MOOC: literature review of Massive Open Online Courses and other forms of distance learning; Stephen Haggard ás mások; Department for Business, Innovation and Skills, Research paper number 130; 2013. szeptember 17.
(pdf)
Az angol gazdasági minisztérium számára készített jelentés a nyitott online tömegkurzusok és a nyitott távoktatás szakirodalmának áttekintése során bemutatja a kurrens véleményeket, a fejlődés irányait, valamint megkísérli meghatározni a fontos kérdéseket. Magyar szempontból azért is érdekes, mert külön foglalkozik az amerikai népfőiskolákkal (community college) is a téma szempontjából.

MOOCs: A Systematic Study of the Published Literature 2008-2012; Liyanagunawardena, Adams, and Williams; International Review of Research in Open and Distance Learning; Vol 14, No 3 (2013), 202-227. old; 2013. június

EMOOCs 2014, the Second MOOC European Stakeholders Summit, February 10-12 2014
Forrás:
MOOCs: two literature reviews and a conference; Information Literacy Weblog; 2013. szeptember 25.

Tanítsunk programozást a gyerekeknek!
Adalék az egyre erősödő vitához, hogy az iskolában programozást kellene tanítani, hogy az informatika oktatása az alkotás és létrehozás kultúráját jelentse és ne az irodai szoftverek megismertetését.
Forrás:
Forget Foreign Languages and Music. Teach Our Kids to Code; Brendan I. Koerner; Wired; 2013. szeptember 26.

Egyesült Államok: Közösségi média és bandaharc
Hogyan használják a chicagói tizenévesek bandái az egy mással vívott véres háborúikban a közösségi médiát, és hogyan reagál erre a rendőrség (szintén aktív médiahasználóként)?
Forrás:
Public Enemies: Social Media Is Fueling Gang Wars in Chicago; Ben Austen; 2013. szeptember 17.