Skip to main content
művelődéstársadalom

Új uniós kezdeményezés az innováció és a digitális készségek terjesztéséért az iskolákban és az egyetemeken

Szerző: 2013. szeptember 27.No Comments

„Az EU-ban a kilenc év alatti tanulók több mint 60%-a az iskolai oktatás keretében továbbra sem találkozik digitális oktatási eszközökkel. Az Európai Bizottság ma ismerteti „Megnyíló oktatás” elnevezésű cselekvési tervét, amelynek célja pótolni a digitális eszközök terén meglévő hiányosságokat, hogy az iskolák és egyetemek biztosítani tudják azt a magas szintű oktatást és digitális készséget, amely 2020-ra a munkahelyek 90%-ához alapkövetelmény lesz. A Bizottság a mai napon indította el az Open Education Europa internetes honlapot, mellyel új kezdeményezésének kíván kezdőlökést adni, és ahol a diákok, oktatási szakemberek és intézmények szabadon felhasználható oktatási forrásanyagokat oszthatnak meg.

Az uniós országok diákjainak 50–80%-a soha nem használ digitális tankönyvet, gyakorló szoftvereket, interneten nézhető/letölthető tananyagokat, szimulációs vagy oktató játékokat. Az alap- és középfokú képzésben dolgozó tanárok többsége saját bevallása szerint „nem mozog magabiztosan” a digitális világban, nem tudja hatékonyan tanítani a digitális készségeket, és 70%-uk továbbképezné magát az ikt-eszközök használata terén. A lettországi, litvániai és cseh köztársaságbeli tanulóknak van a legjobb esélyük (több mint 90%) arra, hogy az iskolában internetes hozzáférésük legyen – kétszer annyi, mint görög- vagy horvátországi társaiknak (45% körül).

A digitális átállás a felsőoktatást is kihívások elé állítja: mivel a következő évtizedben jelentős mértékben nőni fog a diákok száma, az egyetemeknek is korszerűsíteniük kell hagyományos oktatási módszereiket, a személyes jelenlétet kombinálva az online oktatási eszközökkel – például nyitott online tömegkurzusok (MOOC) formájában, melyek keretében a diákok bárhol, bármikor és bármilyen eszközzel hozzáférhetnek az oktatáshoz. Számos egyetem még nem készült fel erre a váltásra.

A „Megnyíló oktatás” cselekvési terv – Andrula Vasziliu, az oktatásügyért, a kultúráért, a többnyelvűségért és az ifjúságpolitikáért felelős uniós biztos és Neelie Kroes, az Európai Bizottság alelnöke és a digitális menetrendért felelős európai biztos közös kezdeményezése – három fő területre koncentrál:

  • Innovációs lehetőségeket kíván teremteni az oktatási szervezetek, oktatók és tanulók számára;
  • Segíteni kívánja a nyitott oktatási segédanyagok tágabb körű használatát, és biztosítani azt, hogy az állami forrásokból készült oktatási anyagok mindenki számára hozzáférhetőek legyenek; továbbá
  • Javítani kívánja az iskolai ikt-infrastruktúrát és hálózati kapcsolatokat.

„Az oktatási színtér drasztikus változáson megy át az iskolától az egyetemig és azon is túl: a nyílttechnológia-alapú oktatás rövidesen minden korosztályban nemcsak hasznos, hanem egyenesen megkerülhetetlen lesz. Többet kell tennünk azért, hogy elsősorban a fiatalság el tudja sajátítani azokat a digitális készségeket, amelyekre a jövőben szüksége lesz. Nem elég megérteni egy alkalmazás vagy program használatát; olyan kreatív fiatalokra van szükségünk, akik újra tudják alkotni ezeket a programokat. A „Megnyíló oktatás” kezdeményezés arra irányul, hogy nyitottá tegyük az embereket az új tanulási módszerek iránt, jobban foglalkoztatható, kreatív, innovatív és vállalkozó szellemű polgárokat nevelve belőlük,” fejtette ki Vasziliu biztos.

Nelli Kroes bizottsági alelnök hozzátette: „Az én álmom az, hogy 2020-ra minden osztályteremben legyenek digitális eszközök. Az oktatásnak követnie kell a való életet; nem válhat valamiféle párhuzamos univerzummá. A fiatalok életük minden területén élni akarnak a digitális technológia lehetőségeivel. Szükségük van a digitális készségekre ahhoz, hogy munkát kapjanak. Minden iskolának és egyetemnek – és nem csak néhánynak – ezt a realitást kell tükröznie.”

A „Megnyíló oktatás” cselekvési tervhez kapcsolódó kezdeményezések az EU oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogramja, az Erasmus+, az új kutatási és innovációs program, a Horizont 2020, valamint az uniós strukturális alapok finanszírozásával valósulnak meg. Az Erasmus+ finanszírozza például az oktatási szolgáltatóknak a technológiai váltáshoz igazított üzleti modelljeit, illetve támogatja az oktatók továbbképzését nyílt online kurzusok keretében. Minden, az Erasmus+ program támogatásával kidolgozott segédanyag nyílt felhasználási engedélyekkel szabadon hozzáférhető lesz a nagyközönségnek.

Háttér
A világhálóval összekapcsolt társadalmainkban a különböző korosztályokból mind többen használnak mindennapi életükben digitális technológiákat. Az iskolában ugyanakkor sok gyerek olyan rendszerben találja magát, amely nem tükrözi ezt a mindennapi realitást.

Az online világ megváltoztatja a tanulás forrásait, módszereit és örömeit. A következő 10 év során az e-oktatási piac várhatóan a tizenötszörösére nő, az egész oktatási piac 30%-át fedve le. E fejlődés előnyeit minden európai polgár számára elérhetővé kell tenni.

Az oktatóknak és a politikai döntéshozóknak a kezükbe kell venniük e folyamat irányítását, nem pedig hagyni, hogy a dolgok megtörténjenek velük.

Az ikt-k iskolai használatáról készült közelmúltbeli felmérés szerint csak minden negyedik 9 éves tanuló tanul „digitálisan jól felszerelt iskolában” – ahol új eszközök, gyors szélessávú internet (legalább 10mbps) és kiváló hálózati hozzáférés (honlap és e-mailes hírlevél a tanulóknak és oktatóknak, helyi hálózat, virtuális tanulási környezet) áll rendelkezésre. A 16 éveseknek is mindössze a fele jár „digitálisan jól felszerelt intézményekbe”, és a középfokú oktatás résztvevőinek 20%-a még soha vagy szinte soha nem használt számítógépet iskolai feladatai elkészítéséhez.

A „Megnyíló oktatás” program sikeres megvalósulása érdekében a jövő nyáron teszi közzé ajánlásait a felsőoktatás korszerűsítésével foglalkozó magas szintű munkacsoport. A Vasziliu biztos kezdeményezésére létrejött és Mary McAleese korábbi ír miniszterelnök által vezetett csoport jelenleg méri fel, hogyan tudná a legjobban hasznosítani a felsőoktatás az új oktatási és tanulási módszereket.

A kezdeményezés kapcsolódik a több érdekelt felet tömörítő, a digitális munkahelyekkel foglalkozó nagykoalíció elnevezésű platformhoz is, amely az ikt-készségek hiányával, valamint azzal a problémával foglalkozik, hogy az ikt-hez kapcsolódó, betöltetlen állások száma 900 00-re tehető.

További információk
MEMO/13/813 Megnyíló oktatás – Gyakran feltett kérdések

Közlemény: „Megnyíló oktatás: mindenki számára elérhető innovatív oktatás és tanulás az új technológiák és a nyitott oktatási segédanyagok révén”)

A Bizottság szolgálati munkadokumentuma: „Az új technológiák és a nyitott oktatási segédanyagok révén megvalósuló, mindenki számára elérhető innovatív oktatás és tanulás helyzetének elemzése és feltérképezése Európában”

Európai Bizottság: Oktatás és képzés

Digital Agenda and Education

Digitális készségek és munkavállalás az Európai Bizottságnál

Forrás:
A Bizottság meghirdeti a „Megnyíló oktatás” kezdeményezést az innováció és a digitális készségek terjesztéséért az iskolákban és az egyetemeken; Európai Bizottság; IP/13/859, 2013. szeptember 25.