Skip to main content
közigazgatás: magyarművelődéstörvények, határozatok

Az emberi erőforrások minisztere 34/2013. (IX. 27.) EMMI utasítása miniszteri biztos kinevezéséről

Szerző: 2013. szeptember 30.One Comment

„…1. § A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdés b) pontja alapján 2013. szeptember 15. napjától 2013. december 14. napjáig dr. Szabó Balázst miniszteri biztossá nevezem ki.

2. § A miniszteri biztos feladata a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: Központ), mint központi hivatal szervezeti működésének áttekintése, a központi közigazgatási szerv eredményes és hatékony működéséhez szükséges fejlesztési javaslatok megfogalmazása.

4. § (1) A miniszteri biztos a Központ szakszerű és hatékony működése érdekében a Ksztv. 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti irányítási és felügyeleti jogkörben eljárva előzetesen véleményezi
a) a Központ belső működését érintő stratégiai döntéseket,
b) azon, a Központ foglalkoztatotti állományába tartozó kormánytisztviselőkkel kapcsolatos alapvető munkáltatói jogok gyakorlása keretében hozott munkáltatói intézkedéseket, amelyek tekintetében a munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja.

5. § A miniszteri biztos feladatainak ellátásról havonta jelentést tesz az emberi erőforrások miniszterének.
6. § A miniszteri biztos tevékenységét a köznevelésért felelős államtitkár útján az emberi erőforrások minisztere irányítja.
…”

Forrás:
Az emberi erőforrások minisztere 34/2013. (IX. 27.) EMMI utasítása miniszteri biztos kinevezéséről; Hivatalos Értesítő; 2013. évi 47. szám, 2013. szeptember 27.; 13486. oldal (pdf)
Lásd korábbi cikkeinket:
Miniszteri biztos érkezik a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz
Informatikáért felel a Kliknél Szabó Balázs