Skip to main content
közigazgatás: magyartörvények, határozatok

A Kormány határozata az Államreform Operatív Program 2011–2013. időszakra szóló akciótervének módosításáról

Szerző: 2013. október 1.No Comments

„A Kormány
1. megállapítja az Államreform Operatív Program (a továbbiakban: ÁROP) 2011–2013. évekre szóló akciótervét az 1. melléklet szerint, az 1–3. prioritáson szükséges többletkötelezettség-vállalás jóváhagyásával,
2. jóváhagyja a 2. mellékletben foglalt táblázat 7., 8. és 29. sorában meghatározott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projekteket,
3. elfogadja a 2. mellékletben meghatározott projektek az ÁROP kiemelt projektjeiként történő nevesítését, és hozzájárul ahhoz, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága a támogatási szerződést azokra megkösse,
Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő: azonnal

4. megállapítja az ÁROP 2011–2013. évekre szóló akciótervének tartaléklistáját a 3. melléklet szerint,

5. visszavonja az Államreform Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról, az Államreform Operatív Program tartaléklistájáról, és az Államreform Operatív Program 2009–2010. évekre szóló akcióterve módosításáról szól 1428/2013. (VII. 10.) Korm. határozat 1–3. pontját és 1–3. mellékletét.
Orbán Viktor s. k., miniszterelnök…”

Forrás:
A Kormány 1677/2013. (IX. 30.) Korm. határozata az Államreform Operatív Program 2011–2013. időszakra szóló akciótervének módosításáról és az Államreform Operatív Program tartaléklistájáról; Magyar Közlöny; 2013. évi 160. szám, 2013. szeptember 30.; 68068-68084. oldalak (pdf)