közigazgatási informatikatörvények, határozatok

HM utasítás a Magyar Honvédség Kibervédelmi Szakmai Koncepciójának kiadásáról

Szerző: 2013. október 1.No Comments

„…2. § 1) Az MH Kibervédelmi Szakmai Koncepcióját (a továbbiakban: Koncepció) az 1. mellékletben foglaltak szerint határozom meg.

(2) A Koncepció feladata az MH szervezetek kiberbiztonságához szükséges elvi irányok, általános követelmények meghatározása.

(3) Az erőforrás-tervezési feladatokat a Tárca Védelmi Tervező Rendszerében megfogalmazott eljárásrend szerint kell végezni, alap tervezési dokumentumként az MH Informatikai Stratégiájára figyelemmel.

(4) A Koncepciót a gyakorlati tapasztalatok bedolgozása, a jogszabályok változásainak követése, a katonai műveletekre vonatkozó követelmények változásainak figyelembe vétele érdekében évente felül kell vizsgálni…”

Forrás:
A honvédelmi miniszter 60/2013. (IX. 30.) HM utasítása a Magyar Honvédség Kibervédelmi Szakmai Koncepciójának kiadásáról; Hivatalos Értesítő; 2013. évi 48. szám, szám 2013. szeptember 30.; 13873-13881. oldalak (pdf)