közigazgatás: külföldönközigazgatás: magyarszakirodalom

A gazdasági válság hatása az OECD országok önkormányzataira : A szektor hazai pénzügyi kockázatai

Szerző: 2013. október 6.No Comments

„ Az elmúlt években kiemelt figyelmet kapott az önkormányzatok pénzügyi helyzetének stabilizálása, illetve finanszírozási rendszerének átalakítása mind belföldön, mind külföldön. A fokozott figyelem két ok miatt is kiemelendő. Egyrészt, a 2008-ban kirobbant gazdasági válság tovagyűrűző, pénzügyi-gazdasági hatása valamennyi országot utolérte, és a begyűrűző hatás megjelent az önkormányzati szektorban a saját bevételek és kiadások törékeny egyensúlyának felborulása által. Másrészt, a feladat- és forráselosztás rendszerét érintő lényeges átalakulások indultak el a központi és helyi kormányzati szintek között, illetve többek között a kormányzati teljesítményre, a közbeszerzések lebonyolítására, az átlátható működésre, a számvevőszéki ellenőrzésre vonatkozóan is új jogszabályok születtek. Tény, hogy az önkormányzati rendszer működésének vizsgálata az elmúlt időszakban nemcsak a feladat-forrás allokáció, hanem egyéb teljesítményszemlélet szerint is a figyelem középpontjába került. Hazánkban 2011 óta az Állami Számvevőszék is kiemelten kezeli az önkormányzatok ellenőrzésekkel történő segítését, amelynek egyik sarkalatos létjogosultságát az is adja, hogy 2010-ben az önkormányzati szektor hiánya a GDP-arányos államháztartási deficitet a tervezett 3,9 százalékról 4,2 százalékra növelte. Ez is ösztönzőleg hathatott az ellenőrzések, javaslatok gyarapodására, amely az elmúlt időszaklényeges, előremutató eredménye. A tanulmány célja egyrészt nemzetközi áttekintést adni a gazdasági válság önkormányzatokra gyakorolt hatásáról, az elmúlt időszak útkereséseiről, másrészt áttekinteni az elindult reformfolyamatokat. A tanulmány egyik fontos megállapítása, hogy hazánkban lényeges, mérhető eredményei vannak a helyi gazdálkodás reformjának, ugyanakkor a felhalmozott kockázatok bizonytalanná teszik az eredmények fenntarthatóságát.”

Forrás:
A gazdasági válság hatása az OECD országok önkormányzataira : A szektor hazai pénzügyi kockázatai; Halmosi Péter; Pénzügyi Szemle; 2013/3, 2013. szeptember; 296-309. oldalak (pdf)