Találat: gazdasági válság

A gazdasági válság hatása az OECD országok önkormányzataira : A szektor hazai pénzügyi kockázatai

„ Az elmúlt években kiemelt figyelmet kapott az önkormányzatok pénzügyi helyzetének stabilizálása, illetve finanszírozási rendszerének átalakítása mind belföldön, mind külföldön. A fokozott figyelem két ok miatt is kiemelendő. Egyrészt, a 2008-ban kirobbant gazdasági válság tovagyűrűző, pénzügyi-gazdasági hatása valamennyi országot utolérte, és a begyűrűző hatás megjelent az önkormányzati szektorban a saját bevételek és kiadások törékeny egyensúlyának felborulása által. Másrészt, a feladat- és forráselosztás rendszerét érintő lényeges átalakulások indultak el a központi és helyi kormányzati szintek között, illetve többek között a kormányzati teljesítményre, a...

Részletek

Munkakörülmények a központi közigazgatásban

„Az elmúlt évtizedekben a közigazgatásban dolgozóknak az úgynevezett „new public management” jegyében számos strukturális és korszerűsítő reformmal kellett szembenézniük. A jelenlegi gazdasági és pénzügyi válság következtében jelentősen nőtt az államadósság, ami sok hatóságot többek között arra ösztönzött, hogy a köztisztviselői szférában a fizetések és a munkaerő-felvétel befagyasztásával és csökkentésével próbálják meg csökkenteni a közkiadásokat. Ez a jelentés áttekintést nyújt a központi közigazgatás területén bekövetkezett változások fő okairól az EU tagállamaiban és Norvégiában. Megvizsgálja, hogy ezek a változások milyen hatással voltak az ágazati...

Részletek

A cégek harmadának nincs informatikai költségvetése

„A megújult közbeszerzési törvény sem kkv-barát, az ország gazdasági vezetése elvesztette a hitét az innováció fontosságában – hangzott el az IT iparág hazai konferenciáján. A kormány által meghirdetett s az ország versenyképességéhez szükséges egymillió új munkahely egészen biztosan nem valósítható meg internetes munkahelyek nélkül – nyitotta előadását Laufer Tamás, az Informatikai Vállalkozások Szövetségének első embere azon a konferencián, amelyet az iparági szakmai szövetség és az IT Business szakmai lap közösen szervezett. Laufer hozzátette: az internetes munkahelyek fejlesztése már csak azért is gyorsítandó,...

Részletek

Az Egyesült Királyság első Nemzeti Infrastrukturális Terve

2010. október 25-én jelentették be az Egyesült Királyság első Nemzeti Infrastrukturális Tervének megjelentetését. Az elképzelések szerint öt év alatt az állam és a magánbefektetők 400 milliárd fontnyi befektetést fognak mozgósítani. Ez egyszerre szolgálja a válság leküzdését és az ország teljesítményének fenntartásához szükséges feltételek biztosítását. Fő területek: * Befektetés az új alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságba * Európa legjobb szélessávú távközlési hálózatának kiépítése 2015-re * Közlekedési hálózatok fejlesztése (vasút, közutak) * Az ország tudományos kutatási képességének fenntartása és fejlesztése Forrás: Government launches National Infrastructure Plan,...

Részletek