közigazgatás: magyarszakirodalom

A magyar kormányzati elit 1990 és 2010 között. A kormányzati karrierút vizsgálata

Szerző: 2013. november 17.No Comments

„A disszertáció célja, hogy egy általános képet adjon a rendszerváltás utáni magyar kormányzati elitről, kik kerültek az elmúlt két évtizedben kormányzati pozícióba, milyen szocio-demográfiai háttérrel rendelkeznek, milyen politikai és/vagy szakmai karrierutat jártak be a kormányzati pozícióba kerülésük előtt, és hová tartottak az onnan való kikerülés után.

A kormányzati elit leíró elemzésének célja, hogy egy hosszabb periódusban, húsz év adatsorainak elemzése alapján empirikus adatok segítségével bemutassa elitváltás és az elitreprodukció folyamatát. Választ keres arra, hogy a rendszerváltás utáni években publikált nagyarányú elitcsere jellemző-e a kormányzati elit esetében is, másrészt megvizsgálom, hogy mutat-e ciklikusságot az elittagok kiválasztódása: az elitcseréket követik-e visszatérések, és mi a jelentősége a politikai rendszerre vetítve ezeknek a folyamatoknak.”

Forrás:
A magyar kormányzati elit 1990 és 2010 között. A kormányzati karrierút vizsgálata; Ványi Éva; Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola; 2013. szeptember 28. (pdf)