Találat: kormányzati elit

A magyar kormányzati elit 1990 és 2010 között. A kormányzati karrierút vizsgálata

„A disszertáció célja, hogy egy általános képet adjon a rendszerváltás utáni magyar kormányzati elitről, kik kerültek az elmúlt két évtizedben kormányzati pozícióba, milyen szocio-demográfiai háttérrel rendelkeznek, milyen politikai és/vagy szakmai karrierutat jártak be a kormányzati pozícióba kerülésük előtt, és hová tartottak az onnan való kikerülés után. A kormányzati elit leíró elemzésének célja, hogy egy hosszabb periódusban, húsz év adatsorainak elemzése alapján empirikus adatok segítségével bemutassa elitváltás és az elitreprodukció folyamatát. Választ keres arra, hogy a rendszerváltás utáni években publikált nagyarányú elitcsere jellemző-e...

Részletek