Skip to main content
közigazgatási informatika

A Belső Piaci Információs Rendszerről (IMI)

Szerző: 2013. december 15.No Comments

„A belső piaci információs rendszer (Internal Market Information System, a továbbiakban: IMI) az Európai Bizottság által kifejlesztett, interneten keresztül elérhető szoftveralkalmazás, amely az Európai Gazdasági Térség (EGT) belső piaca megfelelő működése érdekében elősegíti az EGT-államok közötti igazgatási együttműködést és a kölcsönös segítségnyújtást az uniós jogszabályok gyakorlati végrehajtása során.

Az IMI lehetővé teszi az EGT-államok nemzeti hatóságai közötti gyors és hatékony adatcserét.

Az IMI-ben végzett adatkezelés célja a tagállamok illetékes hatóságai közötti együttműködés javítása azokban az esetekben, amikor valamely EGT-államtól információra van szükség a hatósági felügyelet gyakorlásához. Ebben az esetben a hosszadalmas nemzetközi jogsegély-ügyintézés helyett az IMI, mint kapcsolattartási fórum használata a kérdések gyors és hatékony megválaszolását teszi lehetővé. A hatósági felügyelet hatékonyabbá válása az adatalany számára is előnnyel jár, hiszen egy másik tagállam előtt folyamatban lévő hatósági ügy intézését gyorsítja meg. Az adatalany adatait a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről és a 2008/49/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 1024/2012/EU rendelet (a továbbiakban: IMI rendelet) 13. cikke alapján csak célhoz kötötten lehet felhasználni.

Az IMI nemzeti koordinátora Magyarországon a Külügyminisztérium, a hatóságokat közvetlenül felügyelő delegált IMI-koordinátorok a minisztériumok.

A Nemzetgazdasági Minisztérium a következő szakterületeken látja el a delegált IMI-koordinátori feladatokat: kereskedelmi szolgáltatások, foglalkoztatás és fogyasztóvédelem, pénzügyek.

Az IMI-ben a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint delegált IMI koordinátor közvetlen felügyelete alá tartozóan a következő regisztrált hatóságok találhatóak:

  • Kereskedelmi Szolgáltatásokért felelős szakterület: Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
  • Foglalkoztatási és Fogyasztóvédelmi szakterület: Nemzeti Munkaügyi Hivatal – Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság, Szak-és Felnőttképzési Igazgatóság; Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
  • Pénzügyekért felelős szakterület: Nemzeti Adó-és Vámhivatal, NGM – Számviteli és Felügyeleti Főosztály, Magyar Könyvvizsgálói Kamara

A delegált IMI koordinátoroknak a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 41/A. §-ában előírt kötelezettsége az IMI rendszerben történő adatkezelésre vonatkozó, az IMI rendeletben foglalt információkat is tartalmazó általános tájékoztató közzététele. A tájékoztató – mely a törvényi előírásnak megfelelően tartalmazza az adatkezelés célját és jogalapját, az adatkezelésre jogosult hatóságok körét, az adatkezelés időtartamát, az adatok megismerésére jogosultak körét és az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogait és jogorvoslati lehetőségeit – a következő linken érhető el (PDF).”

Forrás:
Adatvédelmi nyilatkozat – Belső Piaci Információs Rendszer (IMI); Nemzetgazdasági Minisztérium; 2013. december 12.