Találat: belső piaci információs rendszer

A Belső Piaci Információs Rendszerről (IMI)

„A belső piaci információs rendszer (Internal Market Information System, a továbbiakban: IMI) az Európai Bizottság által kifejlesztett, interneten keresztül elérhető szoftveralkalmazás, amely az Európai Gazdasági Térség (EGT) belső piaca megfelelő működése érdekében elősegíti az EGT-államok közötti igazgatási együttműködést és a kölcsönös segítségnyújtást az uniós jogszabályok gyakorlati végrehajtása során. Az IMI lehetővé teszi az EGT-államok nemzeti hatóságai közötti gyors és hatékony adatcserét. Az IMI-ben végzett adatkezelés célja a tagállamok illetékes hatóságai közötti együttműködés javítása azokban az esetekben, amikor valamely EGT-államtól információra van szükség...

Részletek

A belső piaci információs rendszer hazai működésével összefüggő egyes törvények módosításáról

Forrás: 2013. évi CL. törvény a belső piaci információs rendszer hazai működésével összefüggő egyes törvények módosításáról; Magyar Közlöny; 2013. évi 165. szám, 2013. október 7.; 68433-68435. oldalak (pdf) A Kormány 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelete a belső piaci információs rendszer hazai működéséről és az abban való részvételnek a szabályairól, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséről; Magyar Közlöny; 2013. évi 165. szám, 2013. október 7.; 68436-68442. oldalak (pdf) Lásd még: „A Belső Piaci...

Részletek

Győri Enikő a belső piaci információs rendszerről

„A belső piaci információs rendszer hazai működésével összefüggő egyes törvények módosításával kapcsolatos javaslat általános vitájával foglalkozott az Országgyűlés 2013. szeptember 10-i ülése. Győri Enikő, a Külügyminisztérium államtitkára expozéjában ismertette: a belső piaci információs rendszer (Internal Market Information System, IMI-rendszer) az Európai Bizottság által kifejlesztett és működtetett, interneten keresztül elérhető szoftveralkalmazás, amely a tagállami hatóságok között igazgatási együttműködést támogatja a belső piac körébe eső egyes jogterületeken. Az IMI-rendszer az EGT-államok (vagyis az EU-tagállamok és Norvégia, Liechtenstein, valamint Izland) hatóságai közötti információcsere fóruma. A...

Részletek