közigazgatási informatikatörvények, határozatok

A Kormány határozata az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2009–2010. évekre szóló akciótervének módosításáról

Szerző: 2013. december 31.No Comments

„A Kormány
1. megállapítja az 1. melléklet szerint az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (a továbbiakban: EKOP) 2011–2013. évekre szóló akciótervét,

2. jóváhagyja a 2. mellékletben meghatározott egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projekteket,

3. jóváhagyja az EKOP 2009–2010. évekre szóló akciótervének módosítását a 3. melléklet szerinti konstrukció tekintetében,

4. elfogadja a 2. és 3. melléklet szerint, az ott meghatározott projektek kiemelt projektként történő nevesítését,

5. hozzájárul a 4. pont szerinti kiemelt projektek támogatási szerződéseinek – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága általi – megkötéséhez, valamint a szükséges szerződésmódosításokhoz,

6. visszavonja az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2007–2008., 2009–2010. és 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról szóló 1626/2013. (IX. 5.) Korm. határozat 1–3. pontját, valamint 1. és 2. mellékletét…”

Forrás:
A Kormány 2026/2013. (XII. 29.) Korm. határozata az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2009–2010. évekre szóló akciótervének módosításáról; Magyar Közlöny; 2013. évi 221. szám 2013. december 29.; 88773-88781. oldalak (pdf)