hírközlésjogközigazgatási informatikatávközléstörvények, határozatok

A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Szerző: 2014. január 1.No Comments

„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet 2. §-ában foglaltak alapján a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet Alapító Okiratát – az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével – módosításokkal egységes szerkezetben a következők szerint adom ki…”

Forrás:
A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben); Hivatalos Értesítő; 2013. évi 62. szám, 2013. december 31.; 21534-21537. oldalak (pdf)