Skip to main content
közigazgatás: magyar

Harangozó Bertalan: hatékonyabb lett az államigazgatás Vas megyében

Szerző: 2014. január 2.No Comments

„Vas megyében is jelentős lépések történtek az elmúlt évben az államigazgatás hatékonyságának növelése, az állampolgárok gyorsabb és színvonalasabb kiszolgálása, a hivatali ügyintézés gyorsítása érdekében – hangoztatta az MTI-nek nyilatkozva évértékelőjében Harangozó Bertalan Vas megyei kormánymegbízott.

A 2013-as év az államigazgatás területén Vas megyében is azzal kezdődött, hogy a járási hivatalok megkezdték működésüket, amelyek elsődlegesen azzal a céllal jöttek létre, hogy a hét vasi járásban gyorsabbá és hatékonyabbá váljon az államigazgatás működése, az állampolgárok számára valóban „járásnyi közelségbe” kerüljön az állam – mondta.

Hozzáfűzte: Vas megyében a járási székhelyeken, illetve Csepregen, Őriszentpéteren és Répcelakon működik okmányiroda, amelyek az ügyfélbarát, egyablakos ügyintézés jegyében 2014-ben kormányablakokká alakulnak. Ezek mellett két kormányablak nyitását tervezik jövőre Szombathelyen: az egyik ezek közül a vasútállomás épületében lesz, ami nem csupán a szombathelyieket, de a vonattal a városba érkezőket is kiszolgálja majd; a másik pedig a központban, a Szombathelyi Járási Hivatal Hollán Ernő utcai épület földszintjén.

Harangozó Bertalan elmondta: Vas megyében az a hét járás alakult ki ismét, amely történelmi hagyományokkal rendelkezik, így azok a volt járási székhelyek kapták vissza egykori rangjukat, amelyek mindig az adott térség központjai voltak.

A kormánymegbízott szerint a 2013-as esztendőben további komoly erőtartalékokat sikerült feltárni és mozgósítani a korábban szétaprózottan, fölösleges párhuzamosságokkal működő tizenhat szakigazgatási szerv együttműködésében azáltal, hogy a kormányhivatal megalakulásával egységes területi irányítás alá kerültek.

Az új keretek között jobban tudnak gazdálkodni mind a meglévő ingatlanvagyonnal, mind pedig annak a szakembergárdának az erőforrásaival, amelyikből a kormányhivatali dolgozók kikerültek – mondta. Volt olyan államigazgatási szervezet, amelyről kiderült, hogy éveken keresztül bérelt ingatlanban működött, miközben az állam tulajdonában volt olyan épület, ahol el lehetett volna helyezni – tette hozzá. Éppen ezért az elmúlt két évben költöznie kellett a szociális és gyámhivatalnak, a fogyasztóvédelmi felügyelőségnek, a munkaügyi és munkavédelmi felügyelőségnek, a földművelésügyi igazgatóságnak és a munkaügyi központnak is; mindezt úgy oldották meg, hogy nem vásároltak új ingatlant, viszont az ésszerűbb elhelyezés több tízmillió forintos megtakarítást eredményezett – mutatott rá.

Harangozó Bertalan szerint az integrált szervezeteken belül lehetőség nyílik arra is, hogy az egy-egy területen időszakosan jelentkező munkafeladatokra a kormányhivatal vezetése képzett munkaerőt irányítson át, így gyorsítva az ügymenetet. A földhasználati bejelentési kötelezettség okán megszaporodott ügyszám miatt a földhivatalnál jelenleg is dolgoznak így átirányítva munkatársak – jegyezte meg.

Szólt arról is, hogy a kormánymegbízott, a közigazgatási és igazságügyi miniszter útján konkrét feladatokat is kaphat, például a kiemelt beruházások esetében koordinációs jogköre van. Ennek megfelelően Vas megyében például sikerült elérni, hogy az M86-os út beruházását érintő kisajátítási eljárások ne húzódjanak el úgy, mint ahogyan ez az elmúlt 10-15 évben történt – tette hozzá. Ugyanilyen munka folyt a Rába-vidéki szlovén nemzetiség és az anyaország számára nagyon fontos, immár 20 éve húzódó, Kétvölgy és Felsőszölnök közötti út érdekében végzett kisajátításoknál, de hasonló hatósági munka zajlik a termőföld fokozott védelme, nemzeti tulajdonban tartása érdekében is az Őrségi Nemzeti Park területén, illetve az azzal szomszédos természetvédelmi területeken is.

A kormánymegbízott hivatalánál fogva közvetlen kapcsolatban van a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal, így lehetősége és egyben kötelessége is, hogy szükség esetén a területén felmerült kérdésekben akár jogszabály-alkotási, vagy jogszabály-módosítási javaslatokat tegyen. Ez történt, amikor az önkormányzati közös hivatalok struktúráját átalakították, kezdeményezte, hogy a nemzetiségek lakta területeken az általános szabályozástól eltérően a törvényben 500 fővel alacsonyabb szinten határozzák meg a közös önkormányzati hivatal alakításához szükséges lakosságszámot, ez tette lehetővé, hogy a Rába-vidéken élő szlovének, illetve a Kőszeg térségében élő horvátok lakta településeken ilyen közösen működtetett hivatalok jöjjenek létre – közölte Harangozó Bertalan.

Elmondta: jövőre a legnagyobb munkát valószínűleg az újabb kormányablakok megnyitása jelenti majd.”

Forrás:
Harangozó Bertalan: hatékonyabb lett az államigazgatás Vas megyében; Nyugat.hu/MTI; 2014. január 2.