Skip to main content
közigazgatási informatika

Módosul az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP)

Szerző: 2014. január 17.No Comments

„A Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatóság 2013.szeptember 29-én kezdeményezte az Európai Bizottság felé az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) módosítását, melyet a Bizottság a C(2013)9288 számú határozatával 2013. december 17 -én elfogadott.

A elfogadott módosítás értelmében az országos kihatású projektek esetében az EKOP forrás konvergencia és regionális versenyképesség célkitűzések közötti megosztási kulcsa (allokációs kulcs) módosult a 86,61%-13,39%-os arányról 70%-30%-os arányra az alábbiak szerint:

A 2013.11.30–ig költségnyilatkozatba kerülő elszámolási tételek esetében a 3. prioritásra eső összeg az adott intézkedés költségének 13,39%-a, míg a fennmaradó hányad (86,61%) a tartalmilag érintett 1. vagy 2. számú prioritási tengelyt terheli.

A 2013.12.01-től költségnyilatkozatba kerülő elszámolási tételek esetében az EKOP fenti módosításának megfelelően a 3. prioritásra eső összeg az adott intézkedés költségének 30%-a, míg a fennmaradó hányad (70%) a tartalmilag érintett 1. vagy 2. számú prioritási tengelyt terheli.

A módosítás értelmében az EKOP keretében 2013.12.01–ét követően benyújtott költségnyilatkozatokban szereplő kifizetések esetében már az új számlamegbontási arányt szükséges használni.

A módosítás a megvalósítás alatt álló EKOP támogatási konstrukciók esetében is alkalmazandó, ezért valamennyi érintett EKOP projekt támogatási szerződésén az allokációs kulcsok módosítása egyoldalú támogatási szerződés módosítás keretében átvezetésre kerül. A folyamatban lévő ügyek esetében, az elektronikus rendszerben szereplő adatok és a papír alapú dokumentumok eltérésekről ezen dokumentum rendelkezik.

Tájékoztatjuk a Projektgazdákat, hogy a módosítás alkalmazása érdekében a 2014. január 15-e előtt jóváhagyott kifizetés igénylések esetében a technikai módosítás az elektronikus rendszerben központilag megtörténik. A 2014. január 15-e után beérkezett kifizetés igénylések, valamint a 2013-ban beérkezett, de hiánypótlás miatt 2014. január 15-ig jóvá nem hagyott kifizetési igénylések esetében a Közreműködő Szervezet a korábbi allokációs kulcsnak megfelelően megbontott igényléseket már nem fogadja el, illetve a beérkező, illetve a jóvá nem hagyott dokumentációt a fenti technikai okból elutasítja. Az elutasított kifizetés igényléseket az új allokációs kulcsnak megfelelő módosítással szükséges ismételten benyújtani. A támogatási szerződés módosítását követően a korábbi allokációs kulcs alapján megbontott kifizetés igénylések, illetve számlák nem nyújthatóak be.

Kérjük, a kifizetés igénylések benyújtása esetén a fentiek figyelembevételét!

Ezen közlemény egyúttal módosítja azon felhívások és útmutatók allokációs kulcsra vonatkozó részét, amelyek a módosítás fenti hatálya értelmében érintettek. ”

Forrás:
Közlemény az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program módosításáról; Új Széchenyi Terv; 2014. január 17.