Skip to main content
közigazgatási informatikatávközléstörvények, határozatok

A belügyminiszter 5/2014. (I. 31.) BM utasítása miniszteri biztos kinevezéséről

Szerző: 2014. február 3.No Comments

„…1. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdés b) pontja alapján Hajzer Károly r. ezredest, a BM Informatikai Főosztály vezetői munkakörének ellátása mellett miniszteri biztosnak kinevezem.

2. A miniszteri biztos kinevezése az utasítás hatálybalépésétől legfeljebb hat hónapra szól. A miniszteri biztos e megbízatása megszűnik az őt kinevező miniszter megbízatása megszűnésével.

3. A miniszteri biztos feladata az Egységes Segélyhívó Rendszer (a továbbiakban: ESR) tervezésének és megvalósítása előkészítésének az irányítása, az ezzel összefüggő döntések koordinálása, továbbá a Robotzsaru integrált ügyviteli és ügyfeldolgozó rendszer (a továbbiakban: Robotzsaru) fejlesztésével és egyes kormányzati szerveknél, valamint az ügyészségeken és a bíróságokon történő alkalmazása bevezetésével, illetve kiterjesztésével kapcsolatos teendők szervezése és végrehajtásuk felügyelete…”

Forrás:
A belügyminiszter 5/2014. (I. 31.) BM utasítása miniszteri biztos kinevezéséről; Hivatalos Értesítő; 2014. évi 7. szám, 2014. január 31.; 503-504. oldalak (pdf)