Skip to main content
gazdaságinformatikaInternetközigazgatási informatikatávközléstörvények, határozatok

A Kormány határozata Magyarország Nemzeti Infokommunikációs Stratégiájáról

Szerző: 2014. február 21.No Comments

„A Kormány
1. elismerve a hazai IKT ágazat kiemelt jelentőségét, és az abban rejlő gazdasági és társadalmi fejlődési lehetőségeket,valamint e területen az állami ösztönzés fontosságát, elfogadja a 2014–2020 időszakra szóló Nemzeti Infokommunikációs Stratégiát (a továbbiakban: Stratégia), ezzel összefüggésben felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a Stratégiának a kormányzati portálon való közzétételéről.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k., miniszterelnök”

Forrás:
A Kormány 1069/2014. (II. 19.) Korm. határozata Magyarország Nemzeti Infokommunikációs Stratégiájáról; Magyar Közlöny; 2014. évi 24. szám, 2014. február 19.; 2473. oldal (pdf)