Skip to main content
közigazgatás: külföldönközigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

Uniós irányelv a közbeszerzéseknél alkalmazandó elektronikus számlázásra

Szerző: 2014. április 21.No Comments

Az Európai Unió Tanácsa irányelvet fogadott el a közbeszerzéseknél az elektronikus számlázás közös, interoperábilis szabványának kidolgozására. A szabványt az európai szabványügyi szervezeteknek (CEN, Cenelec and ETSI) kell kidolgozniuk. Az irányelv hatályba lépése után 36 hónapon belül kell az új szabványt alkalmazni.

A szabvány megjelentetése után a központi, közbeszerzéssel foglalkozó szervezeteknek maximum 18 hónapjuk van a szabvány átültetésére az egyes országok gyakorlatába. A helyi és regionális szervezetek felmentést kérhetnek maximum 30 hónapos időtartamra, a szabvány megjelentetése után.

Forrás:
Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE az elektronikus számlázás közbeszerzésben történő alkalmazásáról /* COM/2013/0449 final – 2013/0213 (COD) */; EUR-Lex; 52013PC0449, 2013. június 26.

Az Európai Unió közelmúltban átdolgozott és frissített közbeszerzési irányelvei:
Az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU irányelve (2014. február 26.) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről; Az Európai Unió Hivatalos Lapja; 57. évfolyam, 2014. március 28.; L 94/65-242. oldalak
Az Európai Parlament és a Tanács 2014/25/EU irányelve (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről; Az Európai Unió Hivatalos Lapja; 57. évfolyam, 2014. március 28.; L 94/243-374. oldalak
Joint statement by the Council and the Commission on Article 1: excluded contracts; Európai Unió Tanácsa; 2014. április 7. (pdf)