informatikaközigazgatási informatikaszakirodalom

Új európai szabvány segíti az ICT-termékek és -szolgáltatások akadálymentesítését (MSZ EN 301 549)

Szerző: 2014. május 17.No Comments

„Az állami hatóságok szerte Európában jelentős erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy az infokommunikációs szolgáltatások mindenki számára elérhetővé váljanak. Az információs társadalom egyre fontosabb feladata, hogy a felhasználók számára az új technológiákhoz való hozzáférhetőséget biztosítsa. A hatóságok ezért az európai szabványügyi szervezetekhez fordultak, hogy támogassák az ipar és a piaci szereplőit olyan szabványok megalkotásával, melyek mindenki számára javítják az ICT-termékek és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások minőségét és felhasználhatóságát.

Az információs és kommunikációs technológia (Information and Communicaton Technology, ICT), olyan eszközök, technológiák, szervezési tevékenységek, innovatív folyamatok összessége, amelyek az információ közlését, feldolgozását, áramlását, tárolását, kódolását elősegítik, gyorsabbá, könnyebbé, és hatékonyabbá teszik.

A fenti célkitűzés eredményeként az ETSI „Emberi tényezők” (Human Factors) műszaki bizottsága és a CEN, CENELEC, ETSI közös műszaki bizottsága – az M/376 számú mandátum alapján – kidolgozta az EN 301 549 azonosító jelzetű európai szabványt, amelyet a Magyar Szabványügyi Testület 2014. május 1-jén tett közzé nemzeti szabványként MSZ EN 301 549:2014 Európai közbeszerzési ICT-termékek és -szolgáltatások hozzáférhetőségi követelményei címmel. A nemzetközi szakértői csoport munkájában az ICT-ipar és a fogyasztói szervezetek képviselői, valamint fogyatékkal élők és idős személyek is részt vettek.

Ez az első olyan európai szabvány, amely az infokommunikációs technológiák akadálymentesítését írja le. A szabvány célja, hogy a hatóságok és más állami szervezetek a közbeszerzés során alkalmazzák annak érdekében, hogy a digitális eszközöket (számítógépeket, okostelefonokat, jegykiadó gépeket stb.), valamint a kapcsolódó szolgáltatásokat (weboldalakat, szoftvereket stb.) könnyebben hozzáférhetővé tegyék a különböző fogyatékkal élő emberek számára, akik így az elektronikus úton beszerezhető információkhoz és szolgáltatásokhoz közvetlenül vagy kisegítő technológiákon keresztül (pl. a szöveg beszéddé alakításával) hozzájuthatnak.

A szabványt három műszaki jelentés (ETSI TR 101 550, ETSI TR 101 551 és ETSI TR 101 552) egészíti ki, amelyek meghatározzák az akadálymentesítés követelményeit oly módon, hogy azokat a közbeszerzésen túl más körülmények között, például a magánszektorban is alkalmazni lehessen.

Az EN 301 549 és a hozzá tartozó műszaki jelentések keretet biztosítanak a széles körben felhasználható alkalmazások kifejlesztéséhez, melyek révén az ICT-termékek és ICT-szolgáltatások könnyebben hozzáférhetővé válhatnak azon kb. 80 millió európai lakos számára, akik valamilyen fogyatékossággal élnek.

Remélhetőleg ez az új európai szabvány széles körben el fog terjedni, és nem csak az állami szervezetek és az infokommunikációs szolgáltatók fogják alkalmazni, hanem más cégek és szervezetek is, így a szabvány segíteni fogja a nemzetközi piacon elérhető ICT-termékek és ICT-szolgáltatások zökkenőmentesebb elterjedését…”

Forrás:
Új európai szabvány segíti az ICT-termékek és -szolgáltatások akadálymentesítését (MSZ EN 301 549); Magyar Szabványügyi Testület; 2014
MSZ EN 301 549:2014