közigazgatási informatikatörvények, határozatok

A Kormány határozata az Államreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében végrehajtásra kerülő projektek jogutódlásáról

Szerző: 2014. augusztus 2.No Comments

„A Kormány
1. a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet alapján bekövetkezett változásokra tekintettel
a) egyetért azzal, hogy az érintett miniszterek az Államreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program egyes projektjei kedvezményezettjeinek az 1. melléklet szerinti változásáról átadás-átvételi megállapodást kössenek, amelyben a jogutódlás határnapja legkésőbb 2014. augusztus 10. legyen;
Felelős: érintett miniszterek
Határidő: 2014. augusztus 10.

b) egyetért azzal, hogy az a) pont szerinti megállapodásnak az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a jogutódlás pénzügyi részleteit is tartalmaznia kell, amelyet a jogelőd készít elő;

c) felhívja a projektek jogelőd kedvezményezettjét, hogy az érintett jogutód egyetértésével az a) pont szerinti jogutódlás bekövetkeztéig felmerült és a projekt további működtetését célzó valamennyi intézkedést tegyen meg, valamint a végrehajtott projekttel összefüggő valamennyi kifizetés teljesítéséről e határnapig gondoskodjon;
Felelős: érintett miniszterek
Határidő: 2014. augusztus 10.

d) felhívja a projekt jogutód kedvezményezettjét, hogy a jogutódlás támogatási szerződésen történő átvezetéséhez szükséges dokumentumokat a Miniszterelnökséget vezető miniszternek nyújtsa be;
Felelős: érintett miniszterek
Határidő: az a) pont szerinti megállapodás megkötése után azonnal

2. megállapítja
a) az Államreform Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervét a 2. melléklet szerint,

b) az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervét a 4. melléklet szerint;

3. jóváhagyja a 3. mellékletben foglalt táblázat 7., 8., 26., 29. és 32. sorában meghatározott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projekteket;

4. elfogadja a 3. mellékletben meghatározott projektek kiemelt projektként történő nevesítését;

5. jóváhagyja az 5. melléklet szerint a mellékletben foglalt táblázat 2., 4., 5., 7., 15., 19–23., 26., 27., 30., 32., 33. és 35–40. sorában meghatározott, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projekteket;

6. elfogadja az 5. mellékletben meghatározott projektek kiemelt projektként történő nevesítését;

7. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert az e határozattal érintett támogatási szerződések módosítására;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: az érintett miniszterek által benyújtott dokumentáció kézhezvételét követően azonnal

8. visszavonja
a) az Államreform Operatív Program 2011–2013. időszakra szóló akciótervének módosításáról és az Államreform Operatív Program tartaléklistájáról szóló 1195/2014. (III. 31.) Korm. határozatot,

b) az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról szóló 1177/2014. (III. 26.) Korm. határozat 1–3. pontját, valamint 1. és 2. mellékletét…

1. melléklet az 1452/2014. (VIII. 1.) Korm. határozathoz
Konstrukció kódja/projekt azonosítószáma: ÁROP-1.1.8
Projekt megnevezése: Stratégiai irányítás megújítása a központi közigazgatásban
Projektgazda: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Jogutód projektgazda: Miniszterelnökség

Konstrukció kódja/projekt azonosítószáma: ÁROP-1.1.10
Projekt megnevezése: A jogszabály-előkészítési folyamat racionalizálása
Projektgazda: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Jogutód projektgazda: Igazságügyi Minisztérium

Konstrukció kódja/projekt azonosítószáma: ÁROP-1.1.12
Projekt megnevezése: „Közszolgálat a közigazgatásban” felmérés-sorozat
Projektgazda: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Jogutód projektgazda: Miniszterelnökség

Konstrukció kódja/projekt azonosítószáma: ÁROP-1.1.21
Projekt megnevezése: Korrupció megelőzése és a közigazgatás-fejlesztés áttekintése
Projektgazda: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Jogutód projektgazda: Belügyminisztérium

Konstrukció kódja/projekt azonosítószáma: ÁROP-1.1.26
Projekt megnevezése: A jó állam koncepció támogatottságának növelése az együttműködés speciális területeinek erősítésével
Projektgazda: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Jogutód projektgazda: Miniszterelnökség

Konstrukció kódja/projekt azonosítószáma: ÁROP-1.2.1/A
Projekt megnevezése: Az ÁNTSZ és az OVSZ szervezetfejlesztése
Projektgazda: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Jogutód projektgazda: Miniszterelnökség

Konstrukció kódja/projekt azonosítószáma: ÁROP-1.2.12
Projekt megnevezése: Közhiteles címregiszter kialakítása
Projektgazda: Vidékfejlesztési Minisztérium
Jogutód projektgazda: Belügyminisztérium

Konstrukció kódja/projekt azonosítószáma: ÁROP-1.2.14
Projekt megnevezése: A közhiteles nyilvántartásokról, valamint a nemzeti adatvagyon kezeléséről szóló jogszabályok felülvizsgálata
Projektgazda: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Jogutód projektgazda: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Konstrukció kódja/projekt azonosítószáma: ÁROP-1.2.18
Projekt megnevezése: Szervezetfejlesztési program (kiemelt projekt a koordinációra)
Projektgazda: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Jogutód projektgazda: Miniszterelnökség

Konstrukció kódja/projekt azonosítószáma: ÁROP-1.2.20
Projekt megnevezése: Az e-közigazgatási irányítás megújítása a központi közigazgatásban
Projektgazda: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Jogutód projektgazda: Belügyminisztérium

Konstrukció kódja/projekt azonosítószáma: ÁROP-1.2.22
Projekt megnevezése: A jelenlegi szociális ellátórendszer folyamatainak átalakításához szükséges módszertanok kidolgozása
Projektgazda: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Jogutód projektgazda: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Konstrukció kódja/projekt azonosítószáma: ÁROP-2.2.5
Projekt megnevezése: Humánerőforrás gazdálkodás a központi közigazgatásban
Projektgazda: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Jogutód projektgazda: Belügyminisztérium

Konstrukció kódja/projekt azonosítószáma: ÁROP-2.2.18
Projekt megnevezése: Közigazgatási szolgáltatások használatára való ösztönzés és azokról tájékoztatás
Projektgazda: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Jogutód projektgazda: Belügyminisztérium

Konstrukció kódja/projekt azonosítószáma: ÁROP-2.2.23
Projekt megnevezése: Közigazgatási szervek munkatársainak kompetencia fejlesztése
Projektgazda: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Jogutód projektgazda: Belügyminisztérium

Konstrukció kódja/projekt azonosítószáma: ÁROP-1.1.19-2012-2012-0003
Projekt megnevezése: Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban
Projektgazda: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Jogutód projektgazda: Miniszterelnökség

Konstrukció kódja/projekt azonosítószáma: ÁROP-1.A.4-2012-2012-0006
Projekt megnevezése: Nyilvántartások adattisztítási és migrációs feladatainak ellátása
Projektgazda: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Jogutód projektgazda: Igazságügyi Minisztérium

Konstrukció kódja/projekt azonosítószáma: ÁROP-1.2.3
Projekt megnevezése: E-közigazgatási tudásportál
Projektgazda: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Jogutód projektgazda: Belügyminisztérium

Konstrukció kódja/projekt azonosítószáma: ÁROP-2.2.1-2007-0002
Projekt megnevezése: Személyügyi Központ Szervezetfejlesztés és teljesítmény-értékelés
Projektgazda: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Jogutód projektgazda: Belügyminisztérium

Konstrukció kódja/projekt azonosítószáma: EKOP-1.2.14
Projekt megnevezése: Hivatalos lapok kiadási folyamatának elektronizálása
Projektgazda: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Jogutód projektgazda: Igazságügyi Minisztérium

Konstrukció kódja/projekt azonosítószáma: EKOP-1.2.15
Projekt megnevezése: E-közigazgatási Szabad Szoftver Kompetencia Központ létrehozása
Projektgazda: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Jogutód projektgazda: Belügyminisztérium

Konstrukció kódja/projekt azonosítószáma: EKOP-1.2.17/B
Projekt megnevezése: Az Építésügyi Monitoring Rendszer (ÉMO) komplex működését biztosító településrendezési tervek digitalizálása
Projektgazda: Belügyminisztérium
Jogutód projektgazda: Miniszterelnökség

Konstrukció kódja/projekt azonosítószáma: EKOP-1.2.26
Projekt megnevezése: A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése
Projektgazda: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Jogutód projektgazda: Miniszterelnökség (BM konzorciumi partner)

Konstrukció kódja/projekt azonosítószáma: EKOP-2.1.23
Projekt megnevezése: A járási hivatalok integrálása a kormányhivatalok ügyfélszolgálati rendszerébe
Projektgazda: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Jogutód projektgazda: Miniszterelnökség (BM konzorciumi partner)

Konstrukció kódja/projekt azonosítószáma: EKOP-2.3.6
Projekt megnevezése: Oktatási és kormánytisztviselői funkciókat támogató kártyarendszer kiépítése
Projektgazda: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Jogutód projektgazda: Belügyminisztérium

Konstrukció kódja/projekt azonosítószáma: EKOP-3.1.2
Projekt megnevezése: (EKEIDR) Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelés megvalósítása
Projektgazda: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Jogutód projektgazda: Belügyminisztérium

Konstrukció kódja/projekt azonosítószáma: EKOP-1.A.3-2013-2013-0007
Projekt megnevezése: Kimutatható megtakarítással járó központi elektronikus szolgáltatások használatára történő áttérés
Projektgazda: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Jogutód projektgazda: Miniszterelnökség

Konstrukció kódja/projekt azonosítószáma: EKOP-1.1.1
Projekt megnevezése: Cégbírósági és céginformációs rendszerek továbbfejlesztése és korszerűsítése
Projektgazda: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Jogutód projektgazda: Igazságügyi Minisztérium

Konstrukció kódja/projekt azonosítószáma: EKOP-1.A.1-08/C-2009-0006
Projekt megnevezése: Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer megvalósítása (ÉTDR)
Projektgazda: Belügyminisztérium
Jogutód projektgazda: Miniszterelnökség

Konstrukció kódja/projekt azonosítószáma: EKOP-2.1.11
Projekt megnevezése: Elektronikus ügysegédi rendszer kialakítása
Projektgazda: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Jogutód projektgazda: Belügyminisztérium…”

Forrás:
A Kormány 1452/2014. (VIII. 1.) Korm. határozata az Államreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében végrehajtásra kerülő projektek jogutódlásáról, az Államreform Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról, valamint az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról; Magyar Közlöny; 2014. évi 108. szám, 2014. augusztus 1.; 11993-12024. oldalak (pdf)