Skip to main content

Találat: állam

A Kormány határozata az Államreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében végrehajtásra kerülő projektek jogutódlásáról

„A Kormány 1. a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet alapján bekövetkezett változásokra tekintettel a) egyetért azzal, hogy az érintett miniszterek az Államreform Operatív Program és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program egyes projektjei kedvezményezettjeinek az 1. melléklet szerinti változásáról átadás-átvételi megállapodást kössenek, amelyben a jogutódlás határnapja legkésőbb 2014. augusztus 10. legyen; Felelős: érintett miniszterek Határidő: 2014. augusztus 10. b) egyetért azzal, hogy az a) pont szerinti megállapodásnak az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendeletben...

Részletek

Az állam méretének és társadalmi szerepvállalásának tendenciái : Foglalkoztatás és erőforrás-allokáció a közszférában (1989–2010)

„Az állam méretének és megvalósított társadalmi szerepvállalásának kérdése az államelméletekkel foglalkozó kutatói kör mellett a széles közvéleményt is egyaránt foglalkoztatja. A gazdasági krízishelyzetekben fel-felerősödő elméleti vitákat azonban a túlzott értéktelítettség jellemzi. Az állam társadalmi szerepvállalásával kapcsolatos gondolatokat meghatározó különböző ideológiai alapállásokat félretéve az elemzés a rendszerváltás óta eltelt két évtizedben kialakult, a közszféra egészére, valamint egyes ágazataira jellemző foglalkoztatási és erőforrás-allokációs tendenciákat kívánja megvizsgálni. Objektív képet kíván alkotni arról, hogy az állam által foglalkoztatott létszám, valamint az egyes ágazati területekre allokált kormányzati...

Részletek

Államok kora : Az európai modell

„Akit nem elégítenek ki az állam szerepéről szóló hangzatos frázisok, hanem meg akarja ismerni a tényeket - számszerű adatok impozáns tömegét találhatja meg Muraközy László könyvében, jól áttekinthető táblázatokba és ábrákba rendezve. Aki viszolyog az előítéletek által sugalmazott retorikák közötti süket vitáktól - tárgyilagos és pártatlan eligazítást kaphat az eszmei áramlatokról ebben a műben. Aki nem elégszik meg egy kis ország problémáinak befelé forduló, provinciális vizsgálatával, vegye kézbe az Államok korát, amely a nagy történelmi folyamatokba, az egész világra ható tendenciákba beleágyazva...

Részletek

Változó közigazgatás

„A 21. század elején a közigazgatás növekvő társadalmi szerepe, jelentősége vitathatatlan tény. A piac mindenhatóságába vetett hit már a múlté, az állami, a magán, és a civil szektor szoros együttműködésére, kooperációjára van szükség ahhoz, hogy a gazdasági, társadalmi, szociális, kulturális jólét kívánatos szintje megvalósuljon. Kérdés ugyanakkor, hogy milyen állam az, amely a jog uralmának megőrzése mellett képes a kor szükségleteit megfelelően szolgálni. ... A kötet négy nagy tematikai részre tagozódik. A bevezető fejezetek az állammal kapcsolatos modern elméleteket, az állami feladatok változását...

Részletek