Skip to main content
közigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

Utasítás az új közbeszerzési rendszer kialakításának koordinálásáért felelős miniszteri biztos kinevezéséről

Szerző: 2014. augusztus 2.No Comments

„A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva a következő utasítást adom ki:

1. § A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. § (2) bekezdés b) pontja alapján dr. Homolya Róbertet 2014. augusztus 21. napjától az új közbeszerzési rendszer kialakításának koordinálásáért felelős miniszteri biztossá nevezem ki.

2. § A miniszteri biztos feladata
a) az új közösségi közbeszerzési irányelvek magyar jogrendbe történő átültetésének koordinálása,
b) a hozzáadott érték, fenntarthatóság és a megvalósítói felelősség érvényesülésének biztosítása a közbeszerzési szabályozásban,
c) az e-közbeszerzés koncepciójának előkészítése és bevezetésének koordinálása, valamint
d) a közbeszerzési intézményi szereplői kör és adminisztrációs teher racionalizálása.

3. § (1) A miniszteri biztos tevékenységét a Miniszterelnökséget vezető miniszter irányítja….”

Forrás:
A Miniszterelnökséget vezető miniszter 2/2014. (VIII. 1.) MvM utasítása az új közbeszerzési rendszer kialakításának koordinálásáért felelős miniszteri biztos kinevezéséről; Hivatalos Értesítő; 2014. évi 40. szám, 2014. augusztus 1.; 5392. oldal (pdf)